Verplichte regels voor klimaatbestendige bouw

ProfielfotoMarc Bouwmeester 09-11-2023
190 keer bekeken 0 reacties

De klimaatregels zijn gericht op het vasthouden van neerslag en een betere waterkwaliteit. Klimaatbestendigheid kan daardoor in de ruimtelijke ordening én in het ontwerp van bouwprojecten al meegenomen worden. Klimaaturgentie noopt Rijnland tot het verplichten van deze klimaatregels.

Voor wie dient u dit project in?

Ik draag een project voor een collega op anderszins bekende voor (kan met of zónder medeweten van)

Indien u het project voor een derde voordraagt, wat is de naam van deze collega en voor welke organisatie werkt deze?

Erwin de Groot, Pieter Buijs-Heine, Jan Jelle Reitsma en André Bol (Hoogheemraadschap van Rijnland)

Voor welke organisatie werkt u?

Hoogheemraadschap van Rijnland

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Bij de ontwikkeling van de nieuwe regels zijn uitgebreide analyses en onderzoeken opgesteld.
Ook is een gebruikersvriendelijk model ontwikkeld voor ontwikkelaars en particulieren om projecten eenduidig te kunnen toetsen aan deze nieuwe regels.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Waterschappen hebben eeuwenlang de menselijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt door technologische aanpassingen aan het watersysteem. Een cultuuromslag in de ruimtelijke ordening en de woningbouw is nodig om ons gebied klimaatbestendig te maken voor de toekomst.

Landelijk wordt aan regels en richtlijnen gewerkt, maar deze zijn nog niet verplicht. Door de klimaatregels te verplichten, zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen. Rijnland loopt hierin voorop in Nederland.

De regels zijn gericht op het vasthouden en nuttig gebruiken van neerslag en verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit. De eerste regels die ingevoerd worden:
- de 20 millimeter-regel: een bui van 20 mm moet opgevangen kunnen worden in de bodem, om het water vast te houden ten te infiltreren in droge periodes;
- de 90 millimeter-regel: een projectontwikkeling moet een regenbui van 90 millimeter in 24 uur kunnen opvangen en vertraagd afvoeren, om extreme neerslag aan te kunnen;
- natuurinclusieve regels: voor verbeteringen van waterkwaliteit en biodiversiteit moeten brede sloten van voldoende en afwisselende diepte en met een schuine kant worden aangelegd.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Regels stellen is niet per sé innovatief, toch zijn deze regels op diverse manieren een innovatie. Het feit dat we als waterschap het initiatief hebben genomen met klimaatregels, waar in heel Nederland alleen nog gesproken is over richtlijnen is innovatief en vooruitstrevend. Het toont de omslag waarbij waterschappen aangeven dat in de ruimtelijke ordening rekening gehouden moet worden met water en bodem.
Daarnaast zijn de regels doelvoorschriften en worden geen maatregelen voorgeschreven. De ontwerper krijgt daardoor de ruimte om zelf te bepalen op welke manier invulling wordt gegeven in het project. Daartoe is een innovatief model ontwikkeld dat aangeboden wordt aan ontwikkelaars om hun projecten te kunnen beoordelen.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Deze regels maken het mogelijk om tijdens het ontwerp al klimaatbestendigheid mee te nemen. Bouwprojecten en leefomgevingen worden hierdoor op de meest kosten efficiënte manier klimaatbestendig gemaakt. Daarnaast zorgt een klimaat bestendige omgeving ervoor dat minder schade ontstaat door extreme regenval of droogte.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Deze regels dragen zeer beperkt direct bij aan de doelstellingen van circulariteit, energieneutraliteit en duurzaamheid. Door het vasthouden en bergen van water zal er minder gemalen hoeven e worden door het waterschap.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Aan deze deze regels liggen diverse participatietrajecten ten grondslag, die geleid hebben tot convenanten en richtlijnen over klimaatbestendig bouwen. Deze processen hebben de mogelijkheid gegeven om deze regels te verplichten.

De regels hebben impact op bijna onze gehele organisatie. Aan de basis van deze regels staat dan ook veel en grondig uitzoekwerk. De nieuwe regels zijn door uitgebreide analyses en onderzoeken ontwikkeld. Tegelijk is een gebruikersvriendelijk model ontwikkeld voor ontwikkelaars en particulieren om projecten eenduidig te kunnen toetsen aan deze nieuwe regels. Van beleidsmakers en hydrologen tot vergunningverleners en toezichthouders, iedereen is betrokken bij deze nieuwe manier van regelgeving.
Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen