Software voor netwerkanalyse van de afvalwaterinfrastructuur

Nick Hirschstein 26-09-2023
186 keer bekeken 0 reacties

Het bijeenbrengen van bestaande data uit sensoren, en deze combineren met externe databronnen om zwakheden in waterinfrastructuur in kaart te brengen. Beantwoordt vragen zoals: waar komt zee- of regenwater de zuiveringsinstallatie binnen? Waar is renovatie binnenkort nodig?

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Smartvatten for Utilities

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Ja, er worden bestaande databronnen gebruikt. Deze worden bij elkaar gebracht om verdere uitkomsten te genereren. Ook worden er extra bronnen gezocht, om de data verder te verrijken, denk hierbij aan: weersomstandigheden, zeeniveau en energieconsumptie.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Er is al voldoende data beschikbaar binnen waterschappen, maar deze wordt niet optimaal gebruikt. Met deze software kan men gemakkelijk en direct inzichten krijgen over de bestaande infrastructuur. Zo kan men snel inzien of een pompstation regen in het afvalwatersysteem (en de zuivering) pompt. Er kan bekeken worden of de zeespiegel effect heeft op de influx van water. Maar ook kunnen er voor renovatie en onderhoudsplannen duidelijke knelpunten worden weergegeven, waardoor je beter preventief onderhoud kan uitvoeren, in plaats van reactief herstel moet uitvoeren.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Omdat wij deze software sinds 2018 al in andere landen gebruiken (Finland, Noorwegen, Zweden), weten wij dat er weinig vergelijkbaars op de markt is. Het feit dat naast interne, ook wordt gezocht naar nieuwe bronnen van extra informatie, zorgt ervoor dat er een nog meer holistisch beeld naar voren komt. Daarnaast is uiterst gebruiksvriendelijk voor de users, die meer tijd overhouden voor andere taken.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Deze software is zeer kostenefficiënt. De kosten verschillen aan de grootte van een dergelijk project, waardoor ook kleinere waterschappen makkelijk hiermee aan de slag kunnen. Er zijn meerdere werkelijke business cases waarbij dit kan worden getoond. De efficiëntie wordt vooral behaald door beter in te spelen op onderhoudsvragen, en het voorkomen van lekkages in de infrastructuur. Hieronder vallen ook het verkomen dat hemelwater onnodig richting de zuivering gaat.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Op dezelfde manier hoe deze software geld oplevert, draagt het ook bij aan een duurzamere Waterschap. Omdat minder energie hoeft worden gebruikt om water te zuiveren, is er natuurlijk een enorme milieuwinst te halen op dat vlak.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Het beheer en onderhoud is natuurlijk zeer complex. Met deze software, brengen wij Waterschappen, lokale overheden en commerciële partijen samen om effectiever aan de slag te gaan. De input van deze verschillende partijen heeft ook tot het resultaat geleid dat we op zoek zijn gegaan naar nuttige extre data-bronnen, om de data verder te verrijken.

Het bijeenbrengen van bestaande data uit sensoren, en deze combineren met externe databronnen om zwakheden in waterinfrastructuur in kaart te brengen. 

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen