Algenreactor voor het zuiveren van oppervlaktewater

Jan van de Graaf 10-11-2023
135 keer bekeken 0 reacties

Als we wachten tot alle bronnen die ons water verontreinigen zijn gestopt gaan we de KRW niet halen. Daarom gaan we de beek zuiveren. Dit doen we door algen en bacteriën in een granule te combineren; de fotogranule. Het oppervlaktewater wordt door een algenreactor biologisch gezuiverd.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap De Dommel

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Nee

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Met de huidige wet- en regelgeving komen er nog teveel ongewenste stoffen in ons water waardoor we de KRW niet gaan halen. Uit- en afspoeling van oa.a nutriënten en bestrijdingsmiddelen kunnen we niet tegenhouden en ook vanuit riooloverstorten en RWZI's komen geneesmiddelen, industriële stoffen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
Een algenreactor is in staat nagenoeg alle nutriënten uit het behandelde water te halen op een biologische manier. Ook voor complexe stoffen is de techniek veelbelovend.
Het NIOO-KNAW ontwikkelde een nature-based oplossing: een fotogranule. Het is een korrel van microalgen en bacteriën. De dichte, bolvormige korrels van microalgen en niet-fototrofe micro-organismen worden gebruikt voor het verwijderen en terugwinnen van voedingsstoffen. Deze (bio)technologie is in staat nagenoeg alle nutriënten uit beekwater te kunnen halen.
De zuivering van nutriënten is zeer efficiënt en door een deel van een beek te zuiveren kan het mogelijk zijn om te voldoen aan de KRW-normen.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Het is voor het eerst dat oppervlaktewater met behulp van fotogranules is gezuiverd. De technologie is volledig bio-based zonder dat er chemische toevoegingen nodig zijn om het water te zuiveren. Daarnaast blijkt de technologie geschikt te zijn voor de relatief lage concentraties zoals die in een oppervlaktewater te vinden zijn. Het terugzuiveren naar KRW-normen is het doel. De techhnologie heeft weinig ruimte nodig.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Het doel is het halen van de KRW in 2027. Beken zouden van nature zuiver moeten zijn maar door menselijk handelen worden er stoffen aan het water toegevoegd. Deze stoffen weer verwijderen kost geld en moeite.
De efficiëntie zit hem in een oplossing die een beek schoon krijgt zonder milieu-impact. Ook kan bijvoorbeeld effluent verder gezuiverd worden op deze manier, om nog meer milieuwinst te halen. Indien we hiermee in 2027 aan de KRW-normen voldoen is de impact groot.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

De technologie is volledig circulair en bio-based, Zonlicht en de voedingsstoffen zorgen voor de energie die nodig is om het water te zuiveren. De zon voedt de algen, en de algen voeden vervolgens de bacteriën.
De fotokorrels zijn dichte, bolvormige agglomeraten van cyanobacteriën, microalgen en niet-fototrofe
micro-organismen die worden gebruikt voor de fotosynthetische verwijdering van voedingsstoffen in water.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Ja. De techniek is afkomstig van NIOO-KNAW. Het vind een oorsprong in het zuiveren van afvalwater. Waterschap De Dommel daagde het NIOO-KNAW uit om de techniek verder te ontwikkelen om beekwater uit de Reusel te zuiveren. Hiervoor zijn micro-organismen en algen uit de Reusel gehaald en toegevoegd aan de bestaande algenreactor waarna biologische processen de mix van algen en micro-organismen deed veranderen.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen