Duurzaam alternatief voor vervanging bestaande houten damwand

Henk Jan Tobbe 03-11-2023
240 keer bekeken 0 reacties

Vervanging van houten damwand word in zijn geheel gedaan ondanks dat vaak het bovenste deel wat met lucht in aanraking komt verrot is. Nieuwe methode onder het verrotte deel onderwater afgezaagd en alleen het bovenste deel vervangen. besparing van materiaal, uren en minimale grondroering.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Indien u het project voor een derde voordraagt, wat is de naam van deze collega en voor welke organisatie werkt deze?

Ik heb dit samen met Robert Hillebrand bedacht en uitgevoerd

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

nee

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Deze oplossing heeft een hout besparing van 58% opgeleverd. Tijdwinst en een financieel voordeel opgeleverd.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

De damwand word onder de waterlijn af gezaagd zodat er alleen voor het deel bovenwater nieuwe damwand moest worden geplaatst. Op de betreffende locatie stond de damwand recht maar was het niet mogelijk om het waterpeil te laten zakken zodat er droog kon worden gewerkt. Met een aannemer is bekeken of er onder water kon worden gezaagd en geboord. Dit was mogelijk maar nog nooit door de aannemer uitgevoerd.
Het waterschap heeft een opzet aangedragen die door de aannemer is uitgevoerd. De damwand zal 10cm onder de waterlijn op het harde gedeelte van de bestaande damwand planken worden afgezaagd. De zaag laat men over de onderwatergording lopen zodat er een rechte zaaglijn ontstaat. De gording zit daar om de kracht van de bestaande grondankers te verdelen over de damwand. Achter de bestaande damwand worden 1,5m nieuwe damwandplanken gedrukt. Op de bestaande gording word een nieuwe gording gemonteerd waaraan de nieuwe damwandplanken worden bevestigd. Bovenwater worden er nieuwe gordingen aangebracht waaraan enkele nieuwe grondankers worden gemonteerd. Daarna kan de grond worden afgewerkt en is de damwand weer klaar voor de komende 30 jaar.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiƫntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Het verschil in kosten tussen geheel vervangen deel vervangen is 13%. Dit kan hoger worden naargelang er meer ervaring mee word opgedaan.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Door alleen het verrotte deel te vervangen is er een besparing in hout van 58%, verminderde stortkosten en naar verwachting ook minder CO2 uitstoot doordat er geen lange planken de grond in worden getrild. Dit laatsten is een aanname.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Door elkaars krachten te bundelen hebben we dit in de praktijk uitgevoerd.

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen