AHI – Asset Health Indicator

Thomas Manen 02-11-2023
228 keer bekeken 0 reacties

De Asset Health Indicator (AHI) is een decision support tool binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een in-house ontwikkeling van een digital twin voor de asset-groepen afvalwaterzuiveringen (AWZI’s), rioolgemalen (AWTG’s) en poldergemalen (PG’s).

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Hoogheemraadschap van Rijnland

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Dat is de kern van deze innovatie: het combineren van data tot een waardevol eindoordeel van de assets. De ruwe data uit de SCADA en OBS systemen wordt slim gecombineerd onder de verschillende pijlers. Het interne algoritme aggregeert deze data op naar een onafhankelijk waardeoordeel van de asset.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Het doel van de AHI is om een uniform afwegingskader te bieden voor onze assets. Voorheen was Rijnland binnen het asset management afhankelijk, van losse inspecties, expert-judgement van collega’s en persoonlijke overtuigingen. De AHI heeft aangetoond, in het afgelopen jaar, dat dit nu tot het verleden behoort. De AHI brengt structuur en uniformiteit en zorgt dat data en expertise samen meer waard zijn dan de losse delen. De AHI zorgt ervoor dat specialisten hun aandacht kunnen focussen op het verder onderzoeken en oplossen van problematische assets die door de AHI automatisch geïdentificeerd zijn.

Daarnaast zien we de nodige bijvangst van de AHI:
- Door de AHI is de datakwaliteit van de benodigde data in het afgelopen jaar van 60% naar 90% gegroeid, in termen van correctheid.
- De operatie heeft nu één dashboard waarin data uit het OBS en SCADA gecombineerd wordt. Dit scheelt enorm veel tijd in de werkvoorbereiding.
- Het management heeft nu een drietal AHI’s voor een drietal assetgroepen die nu voor het eerst onderling vergeleken kunnen worden. Waar zitten de risico’s? En welke resources kan ik daarop inzetten?
- De NEN3140 inspecties zijn van 80% naar 100% dekkend gegaan voor de betreffende assets.
- Een aantal significante storingen, 3 stuks in de afgelopen 12 maanden, zijn voorkomen door een tijdig waardeoordeel in de AHI. Hierdoor reduceert de overlast van de burger en minimaliseren de kosten.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

De grootste innovatie zit op het gebied van combineren van data, rechtstreeks, vanuit verschillende systemen tot één oordeel. Dit is binnen Rijnland en binnen Asset Management Nederland nog niet eerder gedaan op deze schaal. Dat merken we ook aan de interesse vanuit andere Waterschappen, Netwerkbeheerders en commerciële partijen binnen Nederland.

De grootste overwinning is de transparantie. Niet alleen is ieder waardeoordeel na te rekenen en dus traceerbaar. De AHI is volledig inzichtelijk voor de gehele Rijnlandse organisatie. Door deze kwetsbare opstelling, want er komen veel vragen over de inhoud, merk je dat het vertrouwen in de decision support tool is gegroeid het afgelopen jaar.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

De ontwikkeling van de AHI heeft 3 jaar lang 1 FTE gekost, verdeeld over meerdere interne personen, en 50k€ aan ‘data-koppelingen’. Kosten per jaar ~100k€ per jaar.

De huidige opbrengst is niet altijd te kwantificeren. Zoals de groei in data-kwaliteit en meer compliant zijn. De voorkomen significante storingen zijn wel te kwantificeren, die kosten gemiddeld 200k€ per stuk, dus een totale opbrengst van 600k€.

De AHI draagt bij aan een efficiëntere inzet van schaars technisch personeel.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Op dit moment voorkomen we significante storingen. De verminderde schade aan assets zorgt voor minder onderdelen, noodpompen en/of nood-beluchting.

In de ontwikkeling van de AHI 3.0 naar AHI 4.0, de versie die Q1 2024 wordt opgeleverd, zit een energiedashboard. Waardoor de AHI gaat aangeven waar i) de grootste energieverbruikers zitten en ii) welke assets abnormaal gedrag vertonen qua energieverbruik. Denk aan verstopte leidingen, lucht in leidingen, vervuilde pompen, defecten in de beluchting, etc. Deze ontwikkeling gaan Rijnland helpen in haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Intern werken we over verschillende afdelingen en op verschillende niveaus in de organisatie van operationeel in het veld tot besluitvorming binnen assetmanagement samen aan één project met een gezamenlijk doel.

De werkwijze is de sleutel geweest tot de succesvolle ontwikkeling van de AHI. Een belangrijk uitgangspunt was dat gebruikers en domeinexperts vanaf het begin zijn betrokken. De stap-voor-stap aanpak, zowel in de diepte (detailniveau) als in de breedte (verschillende type assets) heeft ruimte gegeven om het concept te laten groeien en geleidelijk steeds meer collega’s te betrekken.

Extern zijn er verschillende waterschappen die interesse tonen in de Rijnlandse ontwikkeling. Deze waterschappen zijn, op basis van een kennisdeling met Rijnland, nu ook actief aan de slag met een AHI. Commerciële partijen, gemeentes en andere netwerpbeheerders tonen ook vergaande interesse.

De AHI is ontwikkeld met een kleine groep collega's en één ZZP-er. De AHI is een product van deze groep en niet van mij alleen. 

Alle afbeeldingen die zijn toegevoegd zijn fictief in hun waardeoordeel en puur illustratief. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan deze afbeeldingen.

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen