Inzicht in het watersysteem

Edwin Rittersma 03-10-2023
105 keer bekeken 0 reacties

Na een complete veldinventarisatie van het watersysteem is de werking ervan tot in detail bekend. In de GIS-dataset 'Afwaterende eenheden' is dat vastgelegd. Dat is gecombineerd met gemeentelijke rioleringsdata. Daarmee is een integraal beeld van de werking van het (afval)watersysteem beschikbaar.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap Noorderzijlvest

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Ja, hiermee is de kennis over watersysteem uit de hoofden van collega's in GIS-data (kaartlagen) vastgelegd. Tevens is de rioleringsdata van de gemeenten gebruikt om het inzicht in de bebouwde gebieden te detailleren.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Doordat detailinformatie over het (afval)watersysteem als GIS-data beschikbaar is, kan iedereen daarvan gebruiken. Zowel in- als extern. Interpretaties en aannames spelen nu veel minder een rol dan voorheen. Het levert betere plannen, projecten, producten en adviezen op. En draagt bij aan zichtbaar maken van de relevantie van water in de leefomgeving.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Waterschap Noorderzijlvest heeft zeer royaal qua uren geïnvesteerd in het in beeld brengen van de werking van het watersysteem. Het hele gebied is te voet geïnventariseerd en de resultaten in GIS (beheerregister) vastgelegd. Omdat dit werk slechts alleen in de winterperiode gedaan kon worden heeft het een zeer lange doorlooptijd gehad: 8 jaar. Dat vergde veel doorzettingsvermogen van betrokkenen. Toen het veldwerk gereed was kon worden 'geoogst'. Het is bijna monnikenwerk geweest om de bijna 10.000 gebiedjes hoogwaardig te karteren én te voorzien allerlei watersysteemkenmerken. Het project is gestart eind 2007 en volledig afgerond begin 2023.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Het hebben van een correct beheerregister is lastig uit te drukken in besparing. Wel is in algemene zin te zeggen dat gebruikmaken van goede data betere plannen, producten en diensten oplevert. En dat veel ad-hoc veldwerk of beoordelen van situaties ter plaatse niet, of veel minder nodig is. In die zin verdient uit gevoerde veldwerk van destijds zich dagelijks terug.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Als op basis van de juiste gegevens en data beslissingen worden genomen, plannen gemaakt en adviezen gegeven, levert dat zeker een bijdrage aan een duurzamer Nederland.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Voor het inzichtelijk maken van de werking van het watersysteem in de bebouwde gebieden is gebruik gemaakt van gemeentelijke rioleringsdata. Doordat die data via Stichting Rioned en conform het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is ontsloten zijn de werelden van het oppervlaktewatersysteem (waterschappen) en riolering (gemeenten) gecombineerd. Het beschikbaar hebben de rioleringsdata is de winst van jarenlange samenwerking in de 'Waterketen Groningen -Drenthe'.

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen