Dijkinnovaties.nl

415 keer bekeken 0 reacties

Een website met meer dan 80 dijkinnovaties, verzameld per dijkfaalmechanisme. Met specifieke informatie over functies, doelen en locaties.

Van maart tot oktober 2022 is er een verkenning op het gebied van innovaties rondom waterveiligheid en dijkversterkingen uitgevoerd. In deze verkenning is gebruik gemaakt van het internet, maar is er ook sprake geweest van directe kennisuitwisseling tussen verschillende waterschappen en de STOWA. De onderzoeksresultaten zijn verzameld en opgenomen in een rapport en worden ontsloten via deze site. Aangezien verschillende faalmechanismes (onderstaande figuur) om andere oplossingen vragen, zijn de verschillende faalmechanismes als leidraad genomen voor de indeling.

Figuur: Faalmechanismes van een waterkering

Met dit onderzoek probeert Delfland de onderlinge kennisuitwisseling tussen waterschappen te bevorderen. Dit draagt bij aan het maken van efficiƫnte, onderbouwde keuzes.

Lees meer op dijkinnovaties.nl

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen