Nieuwe Sanitatie - ANCHOR

19-04-2019
0 reacties

Waternet werkt samen met KWR en partners uit België, Duitsland en Zweden in het ANCHOR-project. In dit project wordt het stedelijk watergebruik tegen het licht gehouden. ANCHOR is een EU-project onder de INTERREG-regeling, deze regeling ondersteunt de interregionale samenwerking in Europa.

Projectleider

Marcel Zandvoort

Projectteam

Maikel Votel

Externe partners

Interreg North Sea, VITO (VLAKWA), DuCoop, NSVA, Stockholm stad, Bauhaus universiteit, Hamburg Wasser, KWR Water.

Organisatie(s)

Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Circulaire economie
Klimaatadaptatie
Schoon water
Sociale innovatie
Voldoende water

Technologie

Aquathermie
Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Het project met een looptijd van drie jaar is ontstaan uit een bestaand netwerk van steden met demonstratieprojecten op het gebied van brongescheiden afvalwaterbehandeling (nieuwe sanitatie). Dit unieke demonstratienetwerk bestaat uit de Nieuwe Dokken (Gent), Jenfelder AU (Hamburg), H+ (Helsingborg), Superlocal (Kerkrade) en het Schoonschip project in Amsterdam. Projectmanagement wordt gedaan door VLAKWA, onderdeel van VITO (België).

Steden hebben grote uitdagingen door klimaatverandering en populatiegroei. In het project wordt de toepassing van waterhergebruik, terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater in de bebouwde omgeving onderzocht vanuit technisch, sociaal, bestuurlijk en economisch perspectief. Het doel van ANCHOR is om steden te ontwikkelen die veerkrachtig, circulair, geïntegreerd, duurzaam en sociaal zijn.

Met de integrale aanpak van dit project wordt kennis opgebouwd over de verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan het opgang brengen van transities op het gebied van stedelijk watergebruik. De werkpakketen richten zich op bestuurlijke en sociaal-economische aspecten, als hoe wordt het gefinancierd en wat levert het de eindgebruiker op. Daarnaast kijken we ook naar de technische onderbouwing en systeemkennis rondom water(her)gebruik. Waternet doet specifiek onderzoek naar het vacuümrioleringsstelsel van de duurzame drijvende woonwijk Schoonschip in Buiksloterham Amsterdam.  

Bezoek de website van het ANCHOR project, daar vind je alle activiteiten en resultaten: https://www.interregnorthsea.eu/anchor

Het ANCHOR-project (Anthropocene Nutrient and water Control for HOlistic resilience and Recovery)

Budget: €4.302.108

ERDF bijdrage: € 2.581.265 (60%)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen