Groengasinstallatie, schoon gas uit Amsterdams rioolwater

27-04-2023
0 reacties

Waternet heeft in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie op het terrein van de Rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied (RWZI-west) gebouwd.

Projectleider

Synco Tee

Projectteam

Richard Oudhuis

Organisatie(s)

Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Energietransitie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Groengas is te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto's, maar ook geschikt om aan het aardgasnet te leveren. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Dit draagt bij aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen.

De rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied in Amsterdam

Van rioolwater naar groengas

Het opwaarderen van biogas tot groengas draagt bij aan de energietransitie. Hoe doen we dit? Op de rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied zuiveren we elke dag 160 miljoen liter water. Na het zuiveren van dit rioolwater blijft er slib over. Van dit slib maken we nu al biogas: 13 miljoen kuub per jaar. Biogas bestaat uit methaangas en C02. De groengasinstallatie bewerkt het biogas tot groengas. Het CO2 dat hierbij vrijkomt wordt opgevangen en kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw. Groengas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en kan voor dezelfde doelen worden gebruikt.

Huidige groengaslevering

In maart 2021 is het eerste groengas geleverd aan het aardgasnet.  Momenteel produceert de installatie rond de 7,8 miljoen m3 groengas per jaar. De komende maanden wordt de levering geleidelijk opgevoerd tot 9,7 miljoen m3 per jaar. Daarmee is het waterschap één van de grootste groengasleveranciers van Nederland.

Stap op weg naar circulaire economie

"Door de productie van groengas leveren we, vanuit één van onze kerntaken, een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie van de metropoolregio Amsterdam”, vertelt Sander Mager, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. “Groengas is ook heel aantrekkelijk en goedkoop in het gebruik, want we maken gebruik van de bestaande infrastructuur.”

In de  video Met groen gas op weg naar een duurzame toekomst leggen we uit  hoe het waterschap bijdraagt aan circulariteit en energietransitie met de bouw van een groengasinstallatie. 

Lees ook

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen