Waterproof - CO2 uit afval(water) naar chemicalien

Enna Klaversma 23-09-2022
0 reacties

Waterproof is een Horizon Europe subsidieproject waarin uit CO2 afkomstig uit afval(water) mierenzuur wordt gemaakt, dat weer als basis dient voor diverse biobased chemicaliën. Waternet doet mee aan Waterproof om een meer hoogwaardige toepassing voor het CO2 uit de groengasinstallatie te vinden.

Projectleider

Sara Giorgi

Projectteam

Ellen Breed

Externe partners

Avantium, HVC en anderen

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Energietransitie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Sinds 2021 produceert Waternet op RWZI Amsterdam West groengas vanuit het biogas afkomstig uit de slibgisting. Bij de productie van groengas uit biogas ontstaat ook zuivere CO2. Dit CO2 wordt nu nog niet afgevangen, maar het plan is om dit wel te gaan doen en het dan in te zetten in de glastuinbouw. Dit is echter een vrij laagwaardige toepassing, met een slechte business case. Toepassing van CO2 voor de productie van mierenzuur is hoogwaardiger en ook de business case zal naar verwachting beter zijn. Daarom zal er in 2025 voor een half jaar een pilotinstallatie naast de groengasinstallatie draaien waarmee consortiumpartners het principe van mierenzuurproductie uit CO2 gaan doorontwikkelen. Vanuit het mierenzuur kunnen biobased chemicaliën gemaakt worden, voor de productie van o.a. schoonmaakproducten.

Als WaterProof succesvol is, zal de afzet van CO2 uit de groengasinstallatie hoogwaardiger worden, met daarbij een betere business case en meer milieuwinst.

In het subsidieproject doen in totaal 11 bedrijven en kennisinstellingen mee. Voor ons het meest relevant zijn:  

- Avantium Chemicals BV is de coördinator van het project en technologieleverancier. Zij voeren ook het pilotonderzoek uit.

- HVC gaat ook CO2 leveren, vanuit hun afvalverbrandingsinstallatie, en ook de pilot een half jaar accommoderen.

De pilot installatie wordt tussen 2023 en 2024 ontworpen en komt in 2025 naast de groengasinstallatie te staan. Daar zal ze 8 maanden blijven en daarna naar de locatie van HVC worden gebracht.

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen