Reststromen

16-01-2020
0 reacties

Reststromen Bij de activiteiten van het waterschap komen afvalstromen vrij, zoals zuiveringsslib, maaisel en huishoudelijk afval. Veelal bestaat hiervoor nog geen nuttige toepassing.

Projectleider

Erik van Kronenburg

Projectteam

Annelies Balkema, Erik van Kronenburg

Organisatie(s)

De Dommel

Thema

Circulaire economie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Afgerond

Reststromen

Bij de activiteiten van het waterschap komen afvalstromen vrij, zoals zuiveringsslib, maaisel en huishoudelijk afval. Veelal bestaat hiervoor nog geen nuttige toepassing. Waterschap De Dommel heeft via dit traject inzicht verschaft in welke reststromen er vrijkomen binnen het waterschap. Zij wil met de nuttige inzet van een reststroom bijdragen aan een circulaire biobased economie.

Daarom is samen met het lectoraat ‘Places and Traces’ van Design Academy Eindhoven en Studio 1:1 een uitvraag gedaan om alle reststromen voor Waterschap De Dommel te inventariseren. Vervolgens is Studio 1:1 met 1 reststroom aan de slag gegaan;  gedroogd maaisel.

Het prototype ‘Water voor stadsbomen’ (boomspiegel) bestaat uit een conceptueel ontwerp geproduceerd met bio afbreekbare hars met gedroogd maaisel. Met het ontwerp wordt niet alleen de circulaire biobased doelstelling van het waterschap behaald. Het prototype levert ook bijdrage aan het principe van de “lekkende stad” (zie programma Levende Dommel). Door het combineren van de wateropvang in een boomspiegel wordt met deze vergroening van het stedelijk gebied hittestress bestreden.

PS: het wortelstelsel van een boom onder de grond vraagt evenveel ruimte als de kroon van de boom boven de grond.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen