SIMMBA (Simpel Slim Sturen)

Ilja Frenken 24-09-2019
0 reacties

Het weer kan grillig zijn. Zo zagen we in juni 2016 extreme buien, met veel neerslag in buien die elkaar snel opvolgden. In 2018 en 2019 was er juist sprake van extreme droogte. Hoe ontwerpen we onze waterbergingsvoorziening hierop?

Projectleider

Ilja Frenken en Lenna van Kollenburg

Projectteam

Ilja Frenken en Lenna van Kollenburg

Externe partners

gemeentes Best, Oisterwijk en Tilburg

Organisatie(s)

De Dommel

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Het weer kan grillig zijn. Zo zagen we in juni 2016 extreme buien, met veel neerslag in buien die elkaar snel opvolgden. In 2018 en 2019 was er juist sprake van extreme droogte.

Hoe ontwerpen we onze waterbergingsvoorziening hierop? Bijvoorbeeld een waterberging die het afstromend hemelwater van verhard oppervlak opvangt: we willen dat deze snel genoeg leeg is om een volgende bui op te vangen maar we willen ook dat deze jaarrond het grondwater voldoende aanvult. En juist in de balans tussen deze wensen kunnen we vaak nog wat winnen door slimmer te sturen in de landelijke afvoer uit deze voorzieningen.

We berekenen onze waterberging vaak op extreme buien, dus op het aspect waterveiligheid. Het grootste aandeel van de neerslag jaarrond bestaat uit kleine, niet-extreme buien. De landelijke afvoer wordt gesplitst wordt in 2 trappen.

  1. Een meer geknepen landelijke afvoer voor het onderste deel van de waterberging -> het water van kleine buitjes wordt langer vastgehouden wat resulteert in (veel) meer grondwateraanvulling. Doordat de berging kan droogvallen wordt verslemping voorkomen.
  2. De oorspronkelijke landelijke afvoer in het  bovenste deel van de waterberging -> voldoende snelle lediging t.b.v. beschikbaarheid van de waterberging bij een volgende regenbui. 

Om verstopping te voorkomen hebben we een filter bedacht door middel van een Infiltratie-Transportbuis verticaal om de slimme sturing te plaatsen.

De gemeente Haaren heeft dit idee van Waterschap de Dommel enthousiast ontvangen en samen hebben we de eerste schetsen gemaakt voor een proefopstelling. De gemeente heeft deze vervolgens in eigen beheer gemaakt en gemonteerd. Deze eerste proefopstelling is met name bedoeld om te testen of het systeem functioneert en niet verstopt. Nu, na een testperiode van ca. 5 maanden  kunnen we stellen dat het goed functioneert. We hebben tot nu toe geen enkele verstopping geconstateerd. We onderzoeken nu met de gemeente Haaren of we dit principe ook in het ontwerp van een nieuwbouwwijk kunnen opnemen.


Minimaal inleveren op waterveiligheid en maximaal bijdragen aan droogtebestrijding met Simpel Slim Sturen. En het mooie is dat we hiermee ook bestaande waterbergingen heel simpel kunnen aanpassen.

De slimme sturing kan in het ontwerp van een nieuwe waterberging worden meegenomen maar in veel gevallen kan ook een bestaande waterberging heel simpel en goedkoop aangepast worden. De uitvoeringskosten lijken ook mee te vallen, de proefopstelling in Haaren kostte nog geen €500,- aan materiaal en arbeid.

De droogte van 2018 en 2019 laat zien dat we zuinig moeten zijn op ons zoete water. We moeten daarom zorgen dat we zoveel mogelijk regenwater gebruiken om het grondwater aan te vullen. Deze maatregelen dragen hier aan bij. Hoe klein deze bijdrage op het totaal ook is, heel veel kleine maatregelen kunnen uiteindelijk een groot verschil maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen