Slim aanvoeren en verdelen van oppervlaktewater

Winnovatie Het Waterschapshuis 04-08-2020
0 reacties

Dit is het winnende idee van de interne datachallenge “slim watermanagement” bij waterschap Brabantse Delta. De droogte in 2018 en klimaatadaptatie zijn de aanleiding geweest voor hydroloog Kees Vink om aan de datachallenge mee te doen.

Projectleider

Kees Vink

Projectteam

Kees Vink

Organisatie(s)

Brabantse Delta

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Dit is het winnende idee van de interne datachallenge “slim watermanagement” bij waterschap Brabantse Delta.
De droogte in 2018 en klimaatadaptatie zijn de aanleiding geweest voor hydroloog Kees Vink om aan de datachallenge mee te doen. Het idee is dat voorspellen van de beregeningsbehoefte uit oppervlaktewater (a) en optimaal plannen (scheduling) van de beregeningsmomenten op regio of zelfs perceelsschaal (b) kan helpen om effectiviteit en efficiëntie van het waterbeheer te verbeteren. Als je van tevoren de watervraag goed kunt inschatten en de verdeling beter kunt regisseren dan wordt water doelmatiger ingezet voor de beregening. Dat kost dan waarschijnlijk minder energie voor de aanvoer en bij schaarste minder droogteschade door een doelmatigere verdeling

Een team van datascientisten en domeinexperts is aan de slag gegaan om via de scrum methodiek een prognosemodel voor de beregeningsbehoefte van de landbouw te ontwikkelen. Met dit model verwacht het waterschap meer inzicht te krijgen wanneer de verwachte watervraag groter wordt dan het wateraanbod. Dan kan het waterschap vroegtijdig anticiperen op beperkte waterbeschikbaarheid van het Mark-Vliet stelsel. Er is bij deze datachallenge gebruik gemaakt van verschillende data zoals maasafvoerprognose, KNMI klimaatgegevens, landbouwteelt, verdamping en gebiedsspecifieke kenmerken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen