Verkeerstoren: Sturen op basis van gebied overstijgende informatie

04-08-2020
0 reacties

Waterschap Brabantse Delta is een waterschap dat ontstaan is uit een fusie van vijf waterschappen. Daardoor was er behoefte aan meer geografisch overzicht over het hele werkgebied.

Projectleider

Sjors Slaats

Projectteam

Sjors Slaats

Organisatie(s)

Brabantse Delta

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Waterschap Brabantse Delta is een waterschap dat ontstaan is uit een fusie van vijf waterschappen. Daardoor was er behoefte aan meer geografisch overzicht over het hele werkgebied. Deze overzichten werden voorheen nog handmatig gemaakt en/of bijgehouden of kwamen uit verschillende systemen. Dat is niet meer efficiënt en van deze tijd. Er zijn zoveel meer mogelijkheden als je informatie samenbrengt. De beheerprocessen (zuiveren van water en beheren van waterpeil)komen samen in de verkeerstoren. De verkeerstoren voorziet in de behoefte om mensen, processen en informatie samen te brengen en te sturen.

Er kan worden geleerd en verbeterd. Er wordt gekeken naar de actuele stand van zaken van bijvoorbeeld een zuivering, maar ook de lange termijn wordt verkend. Door alle informatie en data over waterkwaliteit, waterkwantiteit en zuiveringsinformatie samen te brengen, ontstaat nieuwe informatie en met deze informatie kan integraal worden gestuurd. Doordat de Verkeerstoren de twee clusters Zuiveren en Watersystemen fysiek en digitaal samenbrengt is de samenwerking ook veel sterker. Er wordt over de clusters heen gekeken en dit heeft veel voordelen. Medewerkers leren van elkaars processen  en betrokken partijen. Door open te staan voor nieuwe informatie en ideeën versterkt men elkaars proces én het eigen proces.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen