Klimaat Test Straat Den Dungen

07-10-2019
0 reacties

Het klimaat verandert. Dit betekent in Nederland o.a. meer neerslag en vooral heftigere buien in bebouwd gebied. Hier kan rekening mee gehouden worden met de inrichting van de ruimte, bijvoorbeeld door meer mogelijkheden om water lokaal vast te houden.

Projectleider

Dirk van der Burgt

Projectteam

Dirk van der Burgt, Marijke de Heus

Organisatie(s)

De Dommel

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Het klimaat verandert. Dit betekent in Nederland o.a. meer neerslag en vooral heftigere buien in bebouwd gebied. Hier kan rekening mee gehouden worden met de inrichting van de ruimte, bijvoorbeeld door meer mogelijkheden om water lokaal vast te houden. Jozéf van den Oetelaar, bewoner van de Jhr. Van Rijckevorselstraat in Den Dungen gaat hiermee aan de slag. Hij voert in zijn straat een proef uit met het laten infiltreren van regenwater in de straatgoten, door deze goten anders uit te voeren.

Het doel van de proef is om op kleine schaal te kijken of infiltratie in de straatgoten een goede manier is om meer water vast te houden en invulling van de goot de beste resultaten geeft op korte en wat langere termijn. Daarnaast is het doel om binnen de inwoners van de Gemeente Sint-Michielsgestel waterbewustzijn te creëren. Verder wordt dit project het resultaat bereikt om regenwater ter plaatse te kunnen infiltreren, waardoor tijdens droge perioden het regenwater in de bodem kan infiltreren. Tot slot wordt het gemeente riool minder belast, waardoor minder water op straat zal plaatsvinden en minder afvalwater naar de RWZI wordt afgevoerd.

De straatgoten in de Jhr. Van Rijckevorselstraat worden op zes verschillende manieren aangepast en gedurende een periode van minimaal twee jaar gemonitord wat het effect van de verschillende aanpassingen is. Daarbij zetten ze straatkolken dicht, zodat al het regenwater in de straat in principe moet infiltreren. 

Update datum 24 augustus: Tot nu toe loopt de pilot goed. Slechts 1 voorziening functioneerde volgens de bewoners niet goed en is door de gemeente aangepast. Conclusie is dat de bewoners, de gemeente en het waterschap op dit moment zeer tevreden zijn over de pilot. Over ruim een jaar wordt de pilot afgerond en dan zal er een eindconclusie worden getrokken.

Projectupdate augustus 2020

Tot nu toe loopt de pilot goed. Slechts 1 voorziening functioneerde volgens de bewoners niet goed en is door de gemeente aangepast. Conclusie is dat de bewoners, de gemeente en het waterschap op dit moment zeer tevreden zijn over de pilot. Over ruim een jaar wordt de pilot afgerond en dan zal er een eindconclusie worden getrokken.

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen