Van zeefgoed (cellulose) naar bruikbare vetzuren

14-09-2020
0 reacties

Project voor het verkennen van een afzetroute voor teruggewonnen cellulose uit het afvalwater. In dit geval wordt de teruggewonnen cellulose/toiletpapier (deels) biologisch verzuurd in een verzuringsreactor.

Projectleider

Robert Kras

Projectteam

Jos van Lankveld

Externe partners

RoyalHaskoningDHV, STOWA

Organisatie(s)

Aa en Maas

Projectfase

Proof of Concept

Status

Afgerond

Daardoor ontstaan vetzuren die weer kunnen worden ingezet voor het bestaande zuiveringsproces op de RWZI (voor fosfaat- en stikstofverwijdering). Naast zeefgoed is ook primair slib onderzocht als grondstof voor vetzuurproductie. Op diverse rwzi’s kan dat een aantrekkelijke optie zijn voor verbetering van de effluentkwaliteit. Binnenkort zal het rapport op de Stowa website verschijnen.

Mogelijk bijkomend voordeel is dat de resterende cellulose op deze manier gespoeld en verzuurd is geraakt, waardoor mogelijk ook een desinfectiestap is ontstaan. De resterende, nu voorbehandelde, vezels kunnen daardoor mogelijk makkelijker worden ingezet. Winst op twee vlakken dus! Tijdens het onderzoek bleek echter de terugvoer van het niet-omgezette materiaal naar de beluchtingstank de meest voor-de-hand-liggende optie.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en binnenkort verschijnt het rapport op de Stowa website

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen