Automatische datavalidatie

22-09-2020
0 reacties

Er wordt veel data gegenereerd door het meetnetwerk van WL. Denk hierbij aan (grond)waterstanden en afvoeren. Echter, bij alleen het inwinnen van data houdt het niet op. Maakt de data geen gekke sprongen? Is de waarde al langer hetzelfde? Kortom, is de data wel betrouwbaar?

Projectleider

Kevin Heuts

Projectteam

Kevin Heuts

Externe partners

Ynformed van RHDHV voert het project samen met WL uit.

Organisatie(s)

Limburg

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Door data te valideren krijg je een antwoord op deze vragen. Gezien data binnen blijft komen is het valideren hiervan een terugkomende klus. Ook is het  handmatig valideren van alle data moeilijk door de grote hoeveelheid. Het zou daarom mooi zijn als dit proces geautomatiseerd kan worden. Gezien organisaties steeds meer datagedreven gaan werken, is het wel zaak dat de data betrouwbaar is.

Doel van dit project is dus het automatiseren van datavalidatie. Binnenkomende data wordt dan automatisch gecheckt of het geen gekke/onverklaarbare waarde bevat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen