Circulair Maaibestek

29-09-2020
0 reacties

In een maaibestek worden de meest voorkomende werkzaamheden vastgelegd zoals het maaien van watergangen met een korf, maaiboot of bosmaaier.

Projectleider

Romeo Neuteboom Spijker

Projectteam

Romeo Neuteboom Spijker

Organisatie(s)

Vallei en Veluwe

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

In een maaibestek worden de meest voorkomende werkzaamheden vastgelegd zoals het maaien van watergangen met een korf, maaiboot of bosmaaier. In de oude bestekken hadden we vrijwel alles al aangegeven en maaiden we vrijwel alles. In het nieuwe circulaire maaibestek is bij de uitvraag aan aannemers gevraagd om per perceel een plan van aanpak (pva) te schrijven met aandacht voor:

  •  hoe denkt de aannemer vorm te geven aan de kleine kringloop,
  • hoe CO2reductie te realiseren,
  • welke maatregelen om biodiversiteit te vergroten.

Vernieuwend is onze werkwijze. Onze doelen leggen we bij de aannemer neer en hij moet dit realiseren en ook aantonen dat het gerealiseerd heeft. Deze doelrealisatie neerleggen bij de aannemer is nieuw in ons vakgebied. Andere waterschappen en overheden gaven ons mee dat ze hier graag van willen leren en dat ze het van lef vinden getuigen om op deze manier te werken. Daarbij werken we dus niet meer alleen met de aannemer, maar we werken intensief samen met aannemer en ecologen en hydrologen van het waterschap. Het is niet alleen maar het ‘feestje van beheer’. Vanaf de uitvraag tot en met de beoordeling van de bestekken en uiteindelijke keuze is de samenwerking intensief. Nu we werken met de bestekken houdt de samenwerking niet op, integendeel. We blijven met elkaar zorgen voor een beter beheer. Doordat de visie van de aannemers in de bestekken zit, kunnen wij beter sturen op wat de aannemer wel en niet moet maaien en hoe hij dat moet doen. De aannemers worden bijgestaan door de gebiedsbeheerders.

Wat levert het op?

Aannemers hebben begrepen wat de ambitie van het waterschap is en bieden de mogelijkheid enorme stappen te zetten in circulariteit, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Wij kunnen opdracht geven om maximaal in te zetten op de kleine kringloop en zo binnen enkele jaren tot 85 % van het maaisel af te zetten in de kleine kringloop. Bijna al het maaisel afkomstig van onze watergangen wordt dan binnen 5 kilometer van de watergang verwerkt op agrarische grond. De doelen in het watersysteem worden behaald door het sturen in beheer. Dit jaar al kunnen we de afzet in de kringlooplandbouw vergroten met 400% in vergelijking tot 2019. Kennis delen: Andere overheden willen van ons leren.


Meer informatie: John ten Pas

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen