Slimme machines

08-09-2020
0 reacties

Zorgen voor voldoende water. Dat is één van de taken van WDODelta. Daarvoor maaien we dat deel van de sloot dat nodig is om de waterpeilen te kunnen vasthouden, dus alleen de planten die het waterpeil belemmeren.

Projectleider

Jeroen Waanders

Projectteam

Jeroen Waanders

Externe partners

Hobelman Halle

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Zorgen voor voldoende water. Dat is één van de taken van WDODelta. Daarvoor maaien we dat deel van de sloot dat nodig is om de waterpeilen te kunnen vasthouden, dus alleen de planten die het waterpeil belemmeren. De grootte van de sloot en hoeveel water de sloot moet kunnen aan- of afvoeren bepaalt hoeveel en hoe vaak er gemaaid moet worden.

Hooby maps
Over die sloten wil het waterschap van alles weten: wat is de afmeting? Hoe is de onderhoudsstaat? Al die gegevens zijn nodig om bijvoorbeeld werk aan de sloot voor te bereiden en vergunningen te toetsen. Maaien en slim meten combineren we nu. Samen met Marco Hobelman (eigenaar van Hobelman Halle, producent en leverancier van onderhoudsmaterieel) is een Hooby smalspoor rupskraan voorzien van sensoren en hoogwaardige GPS-apparatuur. Deze smalspoor rupskraan is zo getransformeerd van een simpele maaikraan tot een robot, bedient door de mens. Bij iedere maaironde krijgen we de meest actuele gegevens. Innovatief, tijdbesparend én toekomstgericht.

3D-onderwatermodellen
Het resultaat is een 3D-onderwatermodel van de bodem die vergeleken wordt met de legger/het beheerregister. Daarmee kan worden bepaald of baggeren noodzakelijk is of niet. Op de langere termijn ontstaat inzicht in de daadwerkelijke snelheid van het dichtslibben van watergangen, waardoor voorspelt kan worden wanneer ingrijpen noodzakelijk is en problemen kunnen worden voorkomen. Ook kunnen de doorstroomprofielen van de watergangen weergegeven worden voor ecologische doelstellingen en maaionderhoud in relatie tot optimaal peilbeheer

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen