Cellulose als toeslagstof bij slibontwatering Echten ter vervanging van houtvezel

12-10-2020
0 reacties

Op SOI Echten wordt uitgegist slib ontwaterd met behulp van een kamerfilterpers. Daartoe wordt houtvezel gebruikt ter verbetering van de slibontwatering, slibdoorzet en losgedrag van de kamerfilterpers.

Projectleider

Johan

Projectteam

Johan

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta
Noorderzijlvest

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Op SOI Echten wordt uitgegist slib ontwaterd met behulp van een kamerfilterpers. Daartoe wordt houtvezel gebruikt ter verbetering van de slibontwatering, slibdoorzet en losgedrag van de kamerfilterpers.

Wij (WDODelta) zijn benaderd door Waterschap Noorderzijlvest om cellulose/ zeefgoed (hierna zeefgoed genoemd) af te nemen t.b.v. een praktijkproef voor de slibontwatering in Echten. Het zeefgoed is gewonnen op de RWZI Ulrum, uit het influent, direct na de roostergoed verwijdering. Het zeefgoed dient ter vervanging van het houtvezel wat nu gebruikt wordt voor de slibontwatering in Echten. Het voordeel van het toevoegen van houtvezel is dat het de ontwateringsgraad verhoogd en de doorzet is hoger. Houtvezel wordt ingekocht en is relatief duur, een vervangend product als zeefgoed zou een goedkoper en duurzamer alternatief zijn mits de ontwatering aan een vergelijkbare of betere ontwateringsgraad blijft voldoen. Besloten is om eerst te gaan testen om inzicht te krijgen in de effecten op de slibontwatering, kosten en kwaliteit.

Proefopzet
Het toevoegen van zeefgoed kan op de zelfde manier als het houtvezel toegevoegd wordt. Het zeefgoed is met een container vanuit Ulrum aangevoerd op RWZI Echten. Tijdens het lossen ontstaat er geur ontwikkeling. Ook bij het doseren is er geur ontwikkeling. Bij toepassing op grote schaal zou hier rekening mee gehouden moeten worden.

Vanwege de beperkte beschikbare hoeveelheid zeefgoed is er slechts 2 dagen getest op slibontwatering Echten, namelijk op 1 en 3 november 2017.

Huidige bedrijfsvoering
In de huidige bedrijfsvoering wordt 90 Kg houtvezel per ton sds verbruikt, polymeer dosering: 7,4 Kg Pe(actief)/ ton sds. Het behaalde drogestof na ontwatering is 28,11% koek sds, jaargemiddeld.

Resultaten

  • Zeefgoed toevoeging leidt tot een (lichtelijk) verminderde slib ontwatering t.o.v. houtvezel dosering met vergelijkbare dosering (zeefgoed dosering was zelfs iets hoger t.o.v. houtvezel dosering).
  • De doorzet is vergelijkbaar met normale bedrijfsvoering.
  • Het lossen van de kamerfilterpers verloopt vergelijkbaar met de normale bedrijfsvoering en is redelijk goed.
  • Aandeel toeslagstoffen is significant hoger, dit betekend extra kosten op het storten van het slib (tonnen slibkoek is relatief hoog t.o.v. hoeveelheid verwerkt slib).
  • Het lossen van de kamerfilterpers verloopt iets moeizamer, de slibkoeken plakken meer (kleven op de doek), bij alleen zeefgoed.
  • Bij een gemengde dosering verloopt het lossen beter/ sneller.
  • Polymeer dosering is lichtelijk verhoogd, dit is zo weinig dat dit niet direct herleidbaar aan de inzet van zeefgoed.
  • Na toevoeging van zowel houtvezel als cellulose is de doorzet al behoorlijk verbeterd hoewel de ontwateringsgraad nog steeds achter blijft met de huidige bedrijfsvoering.


Aanbevelingen
Het is aan te bevelen om meer testen uit te voeren met meer variabelen zoals o.a. hogere dosering van zeefgoed, wellicht schoner zeefgoed, hogere dosering polymeer en combinaties daarvan, om het effect op de slibontwatering te beoordelen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen