Beeldherkenning vislift

14-01-2021
0 reacties

Waterschappen zijn druk bezig om kunstwerken geschikt te maken voor vismigratie. Daarbij worden verschillende technische oplossingen gebruikt. Wat veelal ontbreekt is inzicht in de effectiviteit van de vispassage.

Projectleider

Floris De Bree

Projectteam

Floris De Bree

Organisatie(s)

Rivierenland

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Waterschappen zijn druk bezig om kunstwerken geschikt te maken voor vismigratie. Daarbij worden verschillende technische oplossingen gebruikt. Wat veelal ontbreekt is inzicht in de effectiviteit van de vispassage. Daarvoor moet veelal ter plaatse tijdrovend onderzoek worden uitgevoerd door de vis te vangen en te tellen. Dat moet beter en sneller kunnen. Real time data over vissoorten, aantallen en watercondities geven inzicht in de effectiviteit van een vispassage en de condities die de vis trek bevorderen. Het vergroot het inzicht in de migratieroutes en tijd van soorten. Op basis van deze data kan het (vis)beheer en het beleid bijgesteld worden.

Wat maakt het bijzonder?
Het idee is innovatief omdat het inzichten geeft die daarvoor niet of met veel moeite en à select te verkrijgen waren. Hierdoor kan het waterschap specifieker en gerichter de doelgroep soorten en vis-trek faciliteren en wordt het effect van interventies gelijk zichtbaar. Zowel op één locatie als op een vismigratieroute. Bovendien is de data makkelijker deelbaar en doorzoekbaar en wordt er veel tijd (geld) bespaart bij de verzameling ervan.

Met wie en hoe doen we dat samen?
Waterschap Rivierenland werkt hierin samen met Vislift BV waarin het waterschap als medeontwikkelaar en launching customer functioneert. Inmiddels heeft ook Waterschap Aa en Maas een vergelijkbare vislift geïmplementeerd.

De eerste set aan visliften is geïnstalleerd in de Linge en heeft al aangetoond dat er veel meer dan gedacht gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen, er bijzondere soorten waargenomen zijn en dat de vis-trek beïnvloed wordt door zuurgraad van het water en de stroomsnelheid afgestemd op de soort.

Doordat wij nu inzicht krijgen in de vismigratie kunnen wij veel beter dan in het verleden de juiste maatregelen treffen en bevorderen wij de natuurontwikkeling.

Gefinancierd vanuit de EU Kaderrichtlijn Water
De innovatie is gefinancierd uit de budgetten die beschikbaar zijn voor de vismigratie KRW. Door het toepassen van de innovatieve vislift, de beeldherkenning en dataverzameling is er op kosten bespaard ten opzichte van een conventionele andere oplossing.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen