Grofzandbarrière: nieuwe techniek voor dijkversterkingen

08-02-2021
0 reacties

Voor dijkversterking Gameren kiest Waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping* tegen te gaan: de grofzandbarrière. Hierbij wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand.

Projectleider

Floris De Bree

Projectteam

Floris De Bree

Externe partners

Deltares

Organisatie(s)

Rivierenland

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Waterveiligheid

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Voor dijkversterking Gameren kiest Waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping* tegen te gaan: de grofzandbarrière. Hierbij wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Door kennisinstituut Deltares zijn er haalbaarheidsproeven gedaan op laboratoriumschaal (klein en medium) en op grotere schaal in de Deltagoot. Deze zijn succesvol opgeleverd.

Drie aannemers hebben vervolgens in de zomer en het najaar van 2020 de maakbaarheid van de grofzandbarrière getest op een zelfgekozen locatie.

Nu deze proeven zijn afgerond kan Waterschap Rivierenland het werk gaan uitvoeren. Gameren heeft de wereldprimeur! Daar wordt als eerste in heel Nederland de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen.

 *Piping
Veel dijken in ons land kunnen verzwakken door piping. Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de doorlopende kleilaag en dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk en een zandmeevoerende wel erachter. Gevolg: de dijk verzwakt, wordt instabiel en kan bezwijken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen