Energiewinning op rwzi Amsterdam West

07-12-2020
0 reacties

Op de rwzi Amsterdam West liep een onderzoek naar de terugwinning van energie uit effluent. Daarin werden de volgende twee terugwinningsmogelijkheden onderzocht:

Projectleider

Harry de Brauw

Projectteam

Aschwin de Vente

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Energietransitie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond
  • potentiële energie uit het hoogteverschil tussen de zuivering en het oppervlaktewater
  • thermische energie (warmte).

Potentiële energie
Bij het onderzoek naar de terugwinning van potentiële energie wordt elektriciteit opgewekt door het effluent via een turbine te laten lopen. Er werd onderzocht wat hiervan de opbrengst kan zijn, welke installaties ervoor nodig zijn en of de opbrengst een investering rechtvaardigt.

Thermische energie
Warmte uit effluent kan worden ingezet als bronwarmte voor de stad, bijvoorbeeld in de geplande ontwikkelingen in Haven-Stad, een geplande nieuwe woonwijk in een deel van het Westelijk Havengebied en Amsterdam-Noord. Hierbij wordt onderzocht hoeveel warmte kan worden gewonnen, welke installaties daarvoor nodig zijn en of een realistisch scenario voor warmtelevering denkbaar is.

Opbrengsten onderzoek
De aanleiding voor deze beide onderzoeken was de vervanging van de effluentleidingen. Als voor deze vormen van energieterugwinning aanpassingen nodig zijn, dan kunnen ze in het vervangingstraject worden meegenomen. Het onderzoek gaf extern onderbouwd inzicht in de potentie van zowel elektriciteitsproductie uit hoogteverschil als in de potentie van warmteterugwinning. De verwachte theoretische potentie lag in de ordegrootte van 70 kW (hoogteverschil) en 30.000 kW (warmteterugwinning). Bovendien gaf het onderzoek inzicht in de technische en financiële haalbaarheid van beide vormen van energieterugwinning.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen