Ontwikkeling participatieframework

18-05-2020
0 reacties

De huidige maatschappelijke vraagstukken vragen om samenwerking, netwerken en participatie. Alleen op deze manier kan de complexiteit van bijvoorbeeld de opgave rondom klimaatadaptatie worden aangepakt.

Projectleider

Hersbach Liesbeth

Projectteam

Hersbach Liesbeth

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Omdat Waternet deze opgave niet alleen aankan, werd in oktober 2019 het ‘Participatie @ Waternet’-project gelanceerd. Daar vertelden diverse Waternet-collega’s over hun ervaringen met participatieprojecten en werden de ambities van AGV omtrent participatie gepresenteerd. In 2020 worden drie werksessies gehouden. Met de resultaten daarvan wordt een framework ontwikkeld om participatie te integreren in de dagelijkse werkzaamheden.

Wederzijdse behoefte 
Zoals Waternet samenwerking en participatie nodig heeft om haar maatschappelijke opgaven te realiseren, bestaat in de samenleving de behoefte om samen met Waternet op te trekken. Ook zijn er bestuurlijke en wettelijke veranderingen, zoals het Bestuursakkoord AGV 2019-2023 en de toekomstige Omgevingswet, waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen. 

Van pilots naar structurele benadering 
De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met Citizen Science en andere vormen van participatie. Waar het tot nu toe veelal ging om losse projecten en pilots, opgezet vanuit een behoefte aan innovatie en experimenteren, hebben we nu behoefte aan een onderbouwing en een structurele benadering voor het betrekken van burgers en bedrijven bij ons werk. 

Samenhang 
Waternet is in 2019 begonnen met onderzoek naar de volgende drie maatschappelijke ontwikkelingen in onderlinge samenhang: 

  • de noodzaak bewoners en bedrijven te betrekken bij nieuwe, complexe opgaven van Waternet 

  • het groeiende aanbod van en de groeiende vraag naar initiatieven met Citizen Science en participatie binnen en buiten de organisatie 

  • in dit verband de opkomst van nieuwe technologieën, databronnen en (meet)methodieken. 

Framework 
Waternet wil op zowel strategisch als operationeel niveau de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor haar kerntaken benoemen en het interne draagvlak hiervoor vergroten. We hebben onderzoeksinstituut Waag gevraagd om het project te begeleiden. Waag heeft een proces voorgesteld om te komen tot een framework, een praktisch document dat de basis vormt voor Waternets toekomstige participatie-activiteiten met uitgangspunten, principes en concrete acties. 

Van start 
Op dinsdag 15 oktober 2019 vond de aftrap plaats van het ‘Participatie @ Waternet’-project. Tijdens de lezing pitchten Waternetters hun eigen positieve ervaringen met participatie- en samenwerkingsprojecten in de buitenwereld. Bea de Buisonjé, dagelijks-bestuurslid van AGV, vertelde over de bestuurlijke ambities rond participatie. Daarnaast kwamen al veel ideeën naar voren voor een nieuw framework. 

Begeleidingsgroep 
Waternet-medewerkers kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en handreiking voor de invulling van participatie. Een eerste inventarisatie gebeurde met een vragenlijst en een uitnodiging om deel te nemen aan de begeleidingsgroep. Dat is een enthousiaste groep collega’s die nu samen met Waag de brede werksessies voorbereidt. In het voorjaar komen er drie werksessies, met de thema’s “Why”, “How” en “What”. Daarna wordt het framework gemaakt. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen