De flex-flappenstuw

22-04-2020
0 reacties

De flex-flappenstuw is een doorvaarbare waterscheiding die kan worden ingezet om de waterkwaliteit te beschermen. Het is toepasbaar op plekken waar een goede waterkwaliteit wordt bedreigd door opmenging met water van een slechtere kwaliteit.

Projectleider

Jan Willem Voort

Projectteam

Jan Willem Voort

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Gestopt

De flex-flappenstuw is een doorvaarbare waterscheiding die kan worden ingezet om de waterkwaliteit te beschermen. Het is toepasbaar op plekken waar een goede waterkwaliteit wordt bedreigd door opmenging met water van een slechtere kwaliteit. De stuw kan alleen worden toegepast bij zeer kleine peilverschillen en is zelfsluitend.

In veel polders wordt met bootjes gevaren. Dit is goed voor de recreatie, maar voor de waterkwaliteit is het soms minder goed. In gebieden met een kwetsbare of zeldzame watervegetatie (bijvoorbeeld kwelrijke sloten) kan water uitwisselen met voedselrijk water. Hierdoor zal deze zeldzame vegetatie verdwijnen. De flex-flappenstuw voorkomt de indringing van water met veel nutriënten en/of zout. Daardoor blijft de waterkwaliteit behouden en krijgen droogte en verzilting als gevolg van klimaatverandering minder kans. Eerder zijn ook oplossingen bedacht voor doorvaarbare stuwen, maar deze oplossing is juist bedoeld voor kleinere sloten en kleine boten en is veel eenvoudiger en goedkoper in aanleg dan de bestaande oplossingen. 

Toegepast materiaal 
De stuw wordt gemaakt uit bestaande, breed toegepaste producten (RO_FENCE oliescherm, DBM-mat), waardoor de kostprijs laag kan zijn. Voor de sluiting wordt gebruikgemaakt van magnetisch pvc. Om de stuw te optimaliseren wordt hij gemaakt uit twee delen: een vaste sponning (gemaakt van een houten damwandprofiel) en een inzetstuk met flex-flappen, dat er gemakkelijk kan worden uitgehaald om aanpassingen en verbeteringen aan te brengen. Op die manier kan het product worden doorontwikkeld, terwijl de ontwikkelingskosten zo laag mogelijk kunnen blijven. 

Mogelijke KRW-maatregel 
Op veel plekken in Nederland is negatieve beïnvloeding van de waterkwaliteit door de indringing van voedselrijk water een probleem. Het belang van de recreatievaart is lang niet altijd in het belang van de waterkwaliteit. Een vrije doorvaartmogelijkheid zorgt in veel gevallen voor een ongewenste uitwisseling van watertypen met kwaliteitsverschillen. Dit zorgt vaak ook voor een grotere verspreiding van exotische waterplanten, zoals “Cabomba”. Als dergelijke gevolgen op een relatief eenvoudige en goedkope wijze met de flex-flappenstuw kunnen worden voorkomen of verminderd, kan hij op veel plekken worden ingezet als KRW-maatregel. Deze innovatie is vooral gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie (vergroting van de biodiversiteit). 

Zelf fabriceren 
De stuw was bedacht als oplossing in een Natura-2000 gebied, waarbij het kwelwater zoveel mogelijk moet worden vastgehouden om de ontwikkeling van specifieke waterplanten (kwelindicatoren) te stimuleren. De eigenaar van de betreffende sloot (tevens een aannemer) gaat de sponning van deze stuw bouwen en er is aan een bedrijf dat is gespecialiseerd in olieschermen gevraagd om het inzetstuk met de flex-flappen te maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen