Digitale Vecht

24-06-2020
0 reacties

Binnen het beheersgebied van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) is gestart met de pilot “de digitale Vecht”. De pilot is de eerste aanzet naar een verkeersmodel voor het monitoren van het scheepvaartverkeer en voor het kunnen nemen van maatregelen voor het vaarverkeer en bij overlast.

Projectleider

John de Rouw

Projectteam

John de Rouw

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Voor het beschermen van onze natuurvriendelijke oevers zullen in de pilot ook de componenten snelheid (golfslag) en grootte van het vaartuig (diepgang) worden meegenomen. Anders dan bij het dashboard “de digitale gracht” in Amsterdam is de component geluid is van lagere prioriteit.

Prioriteiten
Voor de wateren in het AGV-beheersgebied zijn de volgende prioriteiten gesteld:

  • Brugspringers op warme dagen (gevaarzetting)
  • Snelheid (golfslag)
  • Diepgang en grootte vaartuig
  • Onervaren schippers op huurschepen (vlot en veilig)
  • Toename aantal open sloepen van aanbieders die de regels niet kennen.

Pilot
Het onderzoek richt zich op de volgende onderdelen:

  • Op het steunpunt Weesp wordt een allsense-camera (camera die ook geluid registreert) geplaatst, die het aantal schepen en hun vaarrichting en snelheid monitort.
  • Voor het weergeven van de resultaten wordt een digitaal dashboard vormgegeven.
  • Langs de Vecht komen mobiele digitale informatieborden.
  • Met stakeholders en brancheorganisaties (verhuurbedrijven) wordt overlegd over het opzetten van een pilot voor digitale vignetten.

Tijdspad
De opdracht voor het plaatsen van de camera is verleend. De plaatsing van de camera wil men realiseren in het vaarseizoen 2019, met een korte uitloop naar 2020. Het aantal te besteden uren voor de pilot is nog niet bepaald.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen