Steenbekleding van baggerspecie

Winnovatie Het Waterschapshuis 26-02-2021
0 reacties

Klimaatverandering vraagt om innovatieve oplossingen om veilig te kunnen blijven wonen onder de zeespiegel. Want ook in Zeeland houden we graag droge voeten. Daarom voert waterschap Scheldestromen momenteel een proef uit met steenbekleding van baggerspecie op dijken in Hansweert.

Projectleider

Jelle-Jan Pieterse

Projectteam

HWBP Hansweert

Externe partners

Netics B.V. , Waterschap Scheldestromen

Organisatie(s)

Scheldestromen

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Circulaire economie
Waterveiligheid

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Laatste update: 11-1-2023

Stenen van bagger
Bij het baggeren van sloten komt er baggerspecie vrij. Baggerspecie bestaat voornamelijk uit klei, zand en organisch materiaal en wordt normaal gezien als afvalproduct. Het bagger wordt gemengd met cement en grind. Als het baggermengsel onder hoge druk wordt geperst wordt het net zo hard als beton. Daarom doet Waterschap Scheldestromen nu proeven of het zetsteen van baggerspecie net zo veilig is als zetsteen van beton. Als de proef slaagt zou het bagger hergebruikt kunnen worden als grondstof voor zetsteen. En misschien wel veel meer.

Voordelen bouwen met baggerspecie
Het gebruiken van baggerspecie is beter voor het klimaat. Het past goed binnen de ambities om 100% energieneutraal in 2025 en 100% circulair in 2030 te zijn. Ook scheelt het veel CO2-uitstoot want er hoeft geen beton gemaakt of vervoerd te worden. Productie en vervoer van beton veroorzaakt veel CO2-uitstoot.

Uitgebreide tests
De baggerblokken krijgen te maken met veel krachten van de zee daarom worden ze goed op de proef gesteld. Zowel in het lab als buiten. Zo worden er onder andere duurzaamheidstesten, vries- en dooitesten gedaan en wordt onderzocht of de stenen nog harder worden onder een hogere druk. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de stenen kunnen afbrokkelen. Zijn ze bijvoorbeeld wel bestand tegen het zoute water? Voor het proefvlak is een recept gebuikt van 25% zand, 13% klei, 17% grind, 10% cement en de rest bestaat uit bagger, dit kwam het beste uit de lab tests. De proef duurt ongeveer 1,5 jaar. Bij succes moet baggerspecie in de toekomst veel dijken gaan versterken.

Waar staan we nu? November 2022
In april 2022 is de pers in gebruik genomen en in juni is het eerste blok geperst. Ruim een maand later was het proces goed op gang. Van Oord produceerde ongeveer 300 blokken tussen half juli en half augustus 2022.

In september 2022 waren de blokken hard genoeg om het  proefvak aan te leggen. Dit gebeurde half september op de Westerscheldedijk bij Hansweert.

Eind 2022 verwachten we de eerste resultaten en aan het begin van 2023 leveren we dit op bij het HWBP.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen