Flexibel maaibeheer met data science

16-07-2020
0 reacties

Het aantal keren dat we waterlopen maaien is veelal gebaseerd op ervaring en veldkennis. Nog beter is het om de maaiagenda mede te bepalen met data.

Projectleider

Stephan van Orsouw

Projectteam

Stephan van Orsouw

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water
Waterveiligheid

Technologie

IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Pilot

Status

Gestopt

Hiermee kunnen we maaibeurten beter onderbouwen en de keuzes afstemmen op af- en aanvoercapaciteit van het water en de ontwikkelingen voor plant en dier. 

In 2018 liepen we de proof of concept (poc) maaibeheer door. De natuurwetten lieten we hierbij los. We zetten slimme algoritmes aan het werk met historische data en data uit sensoren die de waterstand meten bij stuwen. Dit leverde een aardig beeld op van de opstuwing door begroeiing, in de tijd. Tijd voor een volgende stap: deze data verbinden met actuele data over weersvoorspellingen en ecologische data. De relaties tussen data zorgen immers voor weer nieuwe data, die we nodig hebben.

RAM (Realtime Advies Maaien)
Het vervolg van de poc werken we momenteel verder uit in het project RAM. Dit info-technologieproject geeft digitaal advies aan medewerkers over het wel/niet maaien van een watergang. Dit advies zien zij in een digitaal dashboard op de pc en IPhone. Zo ondersteunt het RAM de medewerkers in hun besluit om wel/niet te gaan maaien.

Het algoritme is nu alweer een stuk verbeterd. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld ook de toename in begroeiing voorspellen. Ook deze data komen samen in het dashboard.

Testen dashboard
Het dashboard testen we in een aantal waterlopen in het gebied van Aa en Maas. Als dit werkt, kunnen we voortaan op afstand bepalen wanneer er gemaaid moet worden en kunnen we die keuzes gaan onderbouwen. De eerste wijziging in de maaiplanning, naar aanleiding van het dashboard, is nu al een feit: het uitstellen van een maaironde. Ook gunstig voor de ecologie ten tijde van het broedseizoen!

We kijken uit naar een betrouwbaar systeem dat het dagelijks maaibeheer flexibel, future proof en makkelijk overdraagbaar maakt. Naar verwachting is het systeem in de loop van 2021volledig operationeel. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen