PathoCERT

Jan Peter van der van der Hoek 09-10-2020
0 reacties

Ziekteverwekkers kunnen zich via water gemakkelijk verspreiden, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Sinds oktober 2020 is daarom het EU-subsidieproject PathoCERT gestart (Pathogen Contamination Emergency Response Technologies).

Projectleider

Jan Peter van der Hoek

Projectteam

Marco Dignum

Externe partners

Universiteit van Cyprus (project coordinatie); KWR; Microlan (23 internationale partners)

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Klimaatadaptatie
Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Daarin worden meetmethoden en (aanvals)strategieën  ontwikkeld voor pathogeen-gerelateerde risico’s die eerstehulpverleners lopen. Eerstehulpverleners zijn degenen die als eersten zijn betrokken bij een incident, zoals bijvoorbeeld politie, brandweer en ambulancepersoneel. Dit project houdt zich echter bezig met pathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) in afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater, waarbij vooral medewerkers van Waternet kans lopen op een microbiologische besmetting die kan zijn veroorzaakt door bacteriën, schimmels of virussen.

Inzet van “tools”

Voor het inschatten en voorkomen van mogelijke risico’s kunnen bij een incident verschillende “tools” worden ingezet, zoals sensors (chips op handschoenen of op drones), satellietvisualisatie, communicatie via sociale media (twitter, internet), visualisaties in het veld voor de First Responders, incident-management tools en data- en literatuuronderzoek voor risico’s en behandeling.

Waternet als testlocatie

Voor de praktijktests zijn in Europa vijf testlocaties geselecteerd voor het valideren en demonstreren van verschillende onderdelen. Waternet fungeert als testomgeving voor incidenten die zijn gerelateerd aan drinkwater. Voor een drinkwaterincident kunnen bijvoorbeeld de volgende “tools” worden gebruikt:

  • detectie van ziekteverwekker(s)
  • toepassing van ontwikkelde traceringstechnieken 
  • source tracking (modelleren)
  • ontwikkeling snelle database: risico's en effecten van de behandeling van pathogenen
  • implementatie van sociale-mediatechnieken
  • visualisatie/dashboard voor toepassing in het veld en in een controlekamer (LCMS-koppeling).

In juni 2023 is voor dit project een pilot bij Waternet gedaan, de tools zijn getest in een oefening crisisbeheersing.

Meerwaarde voor Waternet

Door de deelname aan PathoCERT kan Waternet gebruikmaken van nieuw ontwikkelde detectietechnieken om bij incidenten de kans op een mogelijke blootstelling aan ziekteverwekkers te voorkomen. Belangrijke onderdelen in de aanpak van incidenten en in het behandelen van de gevolgen zijn het traceren van bronnen en het visualiseren van de incidentontwikkeling. Op de (digitale) kick-off meeting van het project werd een mooi voorbeeld gegeven van een visualisatie voor de verspreiding van COVID-19. Zowel organisatorisch als instrumenteel kunnen we hiermee ons crisismanagement en onze crisisbeheersing verder professionaliseren.

Partners en looptijd

Aan dit internationale project, dat wordt gecoördineerd door de Universiteit van Cyprus, nemen in totaal 23 partners deel, waarvan 21 Europese. De Nederlandse partners naast Waternet zijn het KWR Water Research Institute en microLAN, een bedrijf dat is gespecialiseerd in online-biomonitoring systems. Het project loopt van oktober 2020 tot en met september 2023.

Meer lezen

https://pathocert.eu/

https://cordis.europa.eu/project/id/883484

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen