De I-Boei, de stem van het water

11-01-2021
0 reacties

Op het gebied van digitalisering, robotica en kunstmatige intelligentie gaan de ontwikkelingen hard.

Projectleider

John de Rouw

Projectteam

Lennaert Zonneveld

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Vaarwegennetbeheer

Thema

Digitale transformatie
Waterveiligheid

Technologie

IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

In het 'Strategisch plan digitalisering 2020' van Waternet staat daarover dat drones, sensortechnologie, maar ook big-data en machine-learning innovatiegebieden zijn om onze bedrijfsvoeringsprocessen verder te verbeteren en te integreren. De I-Boei is ontwikkeld als onderdeel van de Digitale Gracht, het dynamische verkeersmodel van de gemeente Amsterdam.

Het onderzoek in het kader van de Digitale Gracht gebeurt samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en de gemeente Amsterdam op onze onderzoekslocatie Prodock in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De I-Boei is voorzien van geluidssensoren en smart camera’s en geeft data door aan een digitaal dashboard. Van het monitoren van scheepvaartbewegingen is de I-Boei inmiddels doorontwikkeld voor een heel ander thema, namelijk het visualiseren van de waterkwaliteit.

Waterkwaliteitsmetingen behoren tot de essentiële taken van Waternet. Onze meetgegevens stellen wij beschikbaar via verschillende kanalen. Met de innovatieve I-Boei willen wij de kwaliteit direct zichtbaar maken, het water als het ware een stem geven. De boei zal als een glow in the dark groen oplichten als de waterkwaliteit voldoende is en rood oplichten als de waterkwaliteit minder goed is. Hiervoor hebben wij een aantal sensoren en sondes toegevoegd aan de boei. De gemeten waterkwaliteitsgegevens, zoals de watertemperatuur, het elektrisch geleidingsvermogen (voor het chloridegehalte) en het zuurstofgehalte, kunnen worden ontsloten via een LoRa-netwerk (long-range wide-area-network). Ook meet de I‑Boei de lokale luchttemperatuur en de UV-straling en kan de geïntegreerde display deze en andere parameters en berichten weergeven.

Voor toepassingen kan worden gedacht aan zwemwater maar ook aan andere oppervlaktewateren. Een kleine versie, in de vorm van een waterlelie, is in ontwikkeling. Bij een goede waterkwaliteit opent de lelie zich en kleurt groen. Deze versie zou kunnen worden gebruikt voor vijvers en parken. Hiervoor wordt de waterkwaliteit bepaald op basis van de lokaal gemeten parameters en waterkwaliteitsgegevens in het waterlichaam. Op basis van deze data zal een algoritme vervolgens de waterlelie aansturen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen