DEEP-project: Signaleren rioolvreemd water

03-11-2020
0 reacties

Probleem: Ongeveer 1-30% van het water in het riool in Nederland is rioolvreemd. Rioolvreemd water zorgt voor extra energiegebruik en daarmee kosten, omdat de rioolgemalen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties harder moeten werken.

Projectleider

Peter Venema

Projectteam

Michiel Oliemans, Yanick Mampaey, Peter Venema

Organisatie(s)

Brabantse Delta

Projectfase

Proof of Concept

Status

Afgerond

Daarnaast neemt rioolvreemd water ruimte in het riool in beslag, waardoor riolen sneller overstorten en het oppervlakte water verontreinigen. Ook kan het zorgen voor een lagere grondwaterstand en daarmee bodemdaling en woningfunderingrot versnellen. De hoeveelheid rioolvreemd water wordt maar éénmalig per jaar bepaald en de oorzaken zijn moeilijk te achterhalen.

Oplossing:

Een dashboard wat geautomatiseerd de hoeveelheid rioolvreemd water bepaald. Hieruit kunnen afwijking in de hoeveelheid rioolvreemd water sneller gedetecteerd worden, waardoor Brabantse Delta in samenwerking met de gemeente sneller een oorzaak en oplossing kunnen bepalen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen