Pilot Slimmer bemalen Rozenburg

04-05-2021
0 reacties

Na het zuiveringsbeheer zijn de vele gemalen de grootste energieverbruikers binnen het regionale waterbeheer. In 2016 is het TKI-project (topconsortia voor kennis en innovatie) Slim Malen opgezet, om onderzoek te doen naar nieuwe energie- en kostenbesparende sturingsregelingen.

Projectleider

Joris Solleveld

Projectteam

Joris Solleveld

Externe partners

Nelen & Schuurmans

Organisatie(s)

Hollandse Delta

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Bij dit TKI-project waren onder andere de STOWA, TU
Eindhoven, Deltares, 8 waterschappen, 4 energiebedrijven en RWS aangesloten.

Binnen dit project zijn sturingsregelingen ontwikkeld die het energieverbruik van gemalen proberen te minimaliseren en/of verduurzamen, op basis van:

  • Neerslagverwachting
  • Berging achterland
  • Getijdeverwachting
  • Variaties in kostprijs energie (APX-markt 1 of dag- en nachttarieven)
  • Aanbod groene stroom


De energiebesparing kan behaald worden door te malen wanneer het totale
verhang laag is, bij bijvoorbeeld lage buitenwaterstanden, of door meer gebruik
te maken van berging in het achterland. Door te sturen op de APX-markt kan
gestuurd worden op de laagste tarieven. Aanvullend beschikken sommige
energieleveranciers over een ‘duurzaamheidssignaal’, die aangeeft wat de
verhouding groene/grijze stroom is, waarmee op duurzaamheid gestuurd kan
worden.


De conclusies uit dit rapport, onder andere op basis van enkele pilotprojecten bij
waterschappen, waren veelbelovend: een minimale energiebesparing van 30%
van het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik en een CO 2 -reductie van 80% 2 .

Geïnspireerd door de positieve uitkomsten van bovengenoemde studie is bij
WSHD in 2019-2020 een pilotproject uitgezet om voor Gemaal Rozenburg de
theoretisch te behalen winst te bepalen. Rozenburg leek een uitstekende
kandidaat wegens het overzichtelijke en geïsoleerde achterliggende
watersysteem, met een buitenwaterstand, en daarmee verhang, welke sterk
fluctueert onder de invloed van het getij.

Voor Rozenburg werd een (theoretisch) maximale winst van 10-20% behaald.
Rozenburg is echter maar een klein gebied t.o.v. het gehele areaal (0.3%). Als
een theoretische winst van 10 tot 20% wordt opgeschaald naar de totale
energiekosten van alle gemalen binnen WSHD, liggen de besparingen tussen de
€75.000,- en €150.000,- per jaar.

Aanvullend op een directe kostenbesparing is deze vorm van sturing ook
duurzamer. Deze duurzaamheid volgt niet alleen uit de directe vermindering van
het energieverbruik, maar ook uit de mogelijkheid om te sturen op een
duurzaamheidssignaal. Door meer te malen op momenten dat er veel groene
energie beschikbaar is—de levering hiervan is immers flexibel—kan het
waterschap helpen de energievraag af te stemmen op de
energiebeschikbaarheid vanuit duurzame bronnen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen