Circulaire fundering voor verharding op dijken (Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld)

29-09-2020
0 reacties

Het aanbrengen van een verharding op de Oostdijk was nog één van de restpunten in het Ruimte voor de Rivier-project hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

Projectleider

Robbert Bruin

Projectteam

Robbert Bruin

Externe partners

NTP, Terrastab

Organisatie(s)

Vallei en Veluwe

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Asset management
Circulaire economie
Waterveiligheid

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Omdat zware machines, die ingezet worden voor beheer en onderhoud en voor dijkinspectie onder extreme omstandigheden, schade kunnen veroorzaken, is een goede verharding in de kruin van de dijk nodig. De verharding bestaat in dit geval uit grasbetonstenen op een fundering die wordt gecreëerd uit de aanwezige kleiafdekking van de dijk zelf. Door de holle ruimtes in de grasbetonstenen zal gras groeien, waardoor de dijk blijvend een groende uitstraling heeft. In totaal betreft het hier een oplossing voor 5.300 meter primaire waterkering. De oplossing is binnen de bouwteamovereenkomst voor de Oostdijk van Veessen-Wapenveld door NTP en Terrastab aangedragen.

Fundering uit klei
Het oorspronkelijke idee was de waterdichte kleiafdekking af te graven en een fundering van zand en menggranulaat op de aanwezige zandkern aan te brengen. Omdat deze oplossing arbeidsintensief is, veel transport vergt en de mate van waterdichtheid in de kruin vermindert, wordt de fundering nu gecreëerd uit de aanwezige kleiafdekking. Door een klein percentage kalk en cement door het kleipakket te mixen, ontstaat een stabiel, waterdicht kleipakket dat een vergelijkbare draagkracht heeft als een fundering die bestaat uit puin. De constructie wordt daarmee in alle situaties overrijdbaar zonder de waterdichtheid en erosiebestendigheid van de dijk in de kruin negatief te beïnvloeden. Doordat de bestaande klei gebruikt wordt voor het maken van de fundering blijven de aansluitingen van de kleideklagen behouden.

Minder transport
Voordeel van deze oplossing is dat veel minder transport hoeft plaats te vinden. Zo’n 10.000 m³ grond hoeft niet te worden afgevoerd en 9.500 ton puin hoeft niet te worden aangevoerd. Deze reductie betekent ook dat de wegen in de omgeving van de hoogwatergeul minder worden belast. Toch is het niet zo dat er helemaal geen (grond)transport plaatsvindt. De af te graven toplaag wordt namelijk naar een perceel binnen het projectgebied vervoerd. En de grasbeton stenen worden aangevoerd. De innovatieve fundatie oplossing draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap. De stikstof-depositie is verlaagd en er zijn minder primaire grondstoffen toegepast.

Projectleider: Robbert Bruin

https://www.youtube.com/watch?v=0wp9J3JEL9A

Afbeeldingen

Verharding Oostdijk

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen