Cellulose uit afvalwater, de weg van cellulose

11-01-2021
0 reacties

Cellulose en zeefgoed. Cellulose is één van de belangrijkste grondstofbronnen voor een (biobased) economie. Cellulose wordt uit hout / bomen gewonnen. Daarnaast via recycling, denk aan oud papier. Een alternatief de winning van cellulosehoudend afval als luiers en toiletpapier.

Projectleider

Hans de Vries

Projectteam

Hans de Vries

Externe partners

Provincie Fryslan Bitumen voor wegen, KNN Cellulose BV | Groningen, Leeuwarden STOWA | Het kenniscentrum voor de waterschappen, Roelofs/Jansma Combi

Organisatie(s)

Wetterskip Fryslân

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Inleiding

Toiletpapier kan met behulp van fijnzeven uit rioolwater gewonnen worden. Dit herwonnen materiaal heet zeefgoed en bestaat voor het grootste gedeelte uit cellulose. Deze cellulosestroom is na opwerking weer bruikbaar als grondstof. Dit past uitstekend in een circulaire economie en de visie van de Energie- en Grondstoffenfabriek van de Unie.

 Doel

Het gaat hier om de productie van de zogenoemde afdruipremmer voor asfalt. Met dit project wordt een product-markt-combinatie ontwikkeld voor de afzet van cellulose, afkomstig uit afvalwater.

Van bureau naar productiepilot

In 2016/17 is op de demo site van Wetterskip Fryslân een praktijkonderzoek gedaan naar de productie van cellulose uit afvalwater met behulp van roterende bandzeven. Tijdens dit onderzoek is gewerkt aan de productie van cellulose uit het verkregen zeefgoed en de opwerking tot het product afdruipremmer. Hierbij is praktisch inzicht  verkregen in ontwateringstechnieken, droogtechnieken, reinigingstechnieken, hygiënisatie  en opslag.

Resultaat, een wereldprimeur!

De productie van asfalt met voornoemde afdruipremmer van cellulose uit afvalwater en de aanleg van een fietspad met gebruik van dit asfalt tussen Stiens en Leeuwarden.

Doorkijk korte termijn

Markt: Afdruipremmer wordt vooral toegepast als verdikkingsmiddel  in steenmastiekasfalt (SMA).  Het gemiddelde vezelgebruik is zo’n 3 kg/ton SMA. De totale  hoeveelheid afdruipremmer voor deze markt  komt daarmee neer op zo’n 10.000 tot 15.000 ton per jaar. Met de verkoopprijs van € 250,00 per ton (de gangbare prijs) betekent dat een waarde van € 2.500.000 .

WF:  Door het afvangen van zeefgoed is minder 15 % minder energie nodig op een rwzi en wordt tot 15 % minder slib gevormd; voor een rwzi als Leeuwarden betekent dit een besparing van ca. €600.000 per jaar.

Er zijn inmiddels slechts op 6 rwzi’s in Nederland (er zijn 350 rwzi”s) zeven geplaatst. Om de markt te bedienen moet er dus nog veel geïnvesteerd worden op rwzi’s. Zeker nu het de Meri-zeven (ook op de demo site van WF getest) aangetoond is dat cellulose van een dusdanige kwaliteit gemaakt worden dat ook de papierindustrie zeer geïnteresseerd is.

Doorkijk lange termijn

Wetterskip Fryslân heeft de primeur bovendien van een stuk zeewering (Ameland) waarbij deze afdruipremmer eveneens is toegepast. Verder is een vistrap  aangelegd met de cellulosevezel als versterkingsvezel in zand/klei constructie en er zijn prototypes van stenen uit baggerspecie en cellulosevezel gemaakt. Uit  al deze voorbeelden wordt duidelijk dat een waterschap uit afval afkomstig uit de eigen werken (rwzi's) producten kan (laten) maken die het waterschap vervolgens ook weer toe kan passen. 

Afbeeldingen

VAZENA (van zeefgoed naar asfalt)

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen