Interactieve droogtekaart

Winnovatie Het Waterschapshuis 16-06-2021
0 reacties

Door middel van datagedreven oplossingen wil Waterschap Drents Overijsselse Delta antwoord geven op de vragen: Hoe droog of nat is het op dit moment in de bodem? Kan de grondwaterstand zich de komende winter herstellen na een zeer droge zomer?

Projectleider

Jelle de Jong

Projectteam

Tom Rooijakkers

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Bedrijfsfunctie

Calamiteitenzorg
Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Digitale transformatie
Klimaatadaptatie
Voldoende water

Technologie

Digital twin
IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Deze vragen kunnen worden beantwoord met de digitale kaart die we hier in detail bespreken.

Droogtekaart Grondwater

Als onderdeel van de Datalab-producten die voor het Droogteteam zijn ontwikkeld, is een interactieve ‘Droogtekaart grondwater’ opgeleverd. Hierbij zijn alle actieve grondwatermeetpunten geanalyseerd die voor minimaal 75% (verklaarde variantie) qua patroon overeenkomen met het plaatselijke neerslagtekort of -overschot. Dit betreft pakweg de helft van alle actieve grondwatermeetpunten (grofweg 525 van de huidige 1150).

De kleur van elk meetpunt geeft aan in hoeverre de grondwaterstand momenteel te hoog (natte situatie) of te laag (droge situatie) is.

Gegevens per meetpunt


 

Voor elk geanalyseerd meetpunt zijn de volgende gegevens in een grafiek verwerkt:

  • Gemeten (blauw) en gesimuleerd (oranje) verloop van de grondwaterstand.
  • 180 dagen 'hindcast' op basis van historisch neerslagtekort en -overschot op KNMI-station De Bilt (1957-heden) als stippellijnen. Hiermee is te zien hoe de grondwaterstanden van de laatste 180 dagen zijn verlopen ten opzichte van de historie. In rood het gesimuleerde grondwaterverloop voor de 1% droogste jaren, in blauw het verloop voor de 1% natste jaren; het mediane gesimuleerde verloop is in het zwart weergegeven.
  • 300 dagen 'forecast' op basis van historisch neerslagtekort en -overschot op KNMI-station De Bilt (1957-heden) als waaier. Met behulp van deze ‘waaier’ is grofweg te zien in welke richting de grondwaterstanden in het komende jaar kunnen bewegen, afhankelijk van natte of droge condities. De grijze stippellijn toont de mediane verwachting voor de komende 300 dagen.

Contact

Neem in het geval van vragen, onduidelijkheden of wensen tot ingebruikname contact op met: Tom Rooijakkers of Jelle de Jong van WDOD

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen