Ondersteuning dagelijks peilbeheer met digitale actuele kaarten

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-06-2021
0 reacties

Door middel van datagedreven oplossingen ondersteunt Waterschap Drents Overijsselde Delta (WDOD) peilbeheerders in het dagelijkse peilbeheer.

Projectleider

Jelle de Jong

Projectteam

Jelle de Jong

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Bedrijfsfunctie

Calamiteitenzorg
Drinkwaterbeheer
Vaarwegennetbeheer
Waterkeringenbeheer
Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Bodemdaling
Dienstverlening
Digitale transformatie
Klimaatadaptatie
Schoon water
Sociale innovatie
Voldoende water
Waterveiligheid

Technologie

Augmented reality
Digital twin
Drones en satellieten
IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

WDOD maakt kaarten die de peilbeheerders helpen bij het bepalen van het optimale actuele peil. In eerste instantie gebruiken we hiervoor data uit het OWASIS model van Hydrologic.

Kaarten die voor de afgelopen 2 weken en de komende 3 dagen de volgende informatie geven:

  • trend bodemvocht;
  • trend grondwaterstand;
  • trend beschikbare bodemberging.

Deze gegevens zijn gepresenteerd op het niveau van deelstroomgebieden en op het niveau van peilvakken.

Daarnaast is het mogelijk om in grafieken de gemodelleerde waarden te zien.Bij vragen over deze tool of als je deze graag zou willen gebruiken, kun je contact opnemen met Jelle de Jong van WDOD.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen