Circulair gemaal - Op zoek naar een standaard circulair gemaal

01-10-2020
0 reacties

Waternet heeft ruim 800 gemalen. Elk jaar bouwen of renoveren we tientallen gemalen. Dat moment zien we als een belangrijke kans om het gemaal duurzamer te maken. Daarom zoeken we naar een nieuw standaard circulair gemaal.

Projectleider

Enna Klaversma

Projectteam

Enna Klaversma

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Circulaire economie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Gestopt

Waternet heeft ruim 800 gemalen. Elk jaar bouwen of renoveren we tientallen gemalen. Dat moment zien we als een belangrijke kans om het gemaal duurzamer te maken. Daarom zoeken we naar een nieuw standaard circulair gemaal. We willen een standaardontwerp waarin we materialen hergebruiken, materialen met een lagere (milieu)impact gebruiken en energie besparen. Daarmee geven we invulling aan onze ambities om bij te dragen aan een circulaire economie.

Van lineaire naar circulaire economie

Om van een lineaire naar een circulaire economie te gaan is het nodig om al bij het ontwerp van een gemaal na te denken over de gehele levensloop. We willen dat het nieuwe gemaal wordt gemaakt van zoveel mogelijk duurzame materialen. Ook willen we onderzoeken of het mogelijk is alle materialen opnieuw te gebruiken als het gemaal niet meer nodig is. Verder willen we kijken hoe we energie kunnen besparen of misschien wel kunnen opwekken tijdens de aanleg en het gebruik van het gemaal.

Onderzoek circulair gemaal

Om te komen tot een standaard ontwerp dat kan worden gebruikt voor een bestek en voor de aanbesteding, wordt een brainstorm gehouden met ontwerpers (die dit werk standaard doen en de gemalen daarom goed kennen) en adviseurs op het gebied van circulaire economie. Op basis van deze brainstorm zal een notitie worden opgesteld over wat een circulair gemaal concreet inhoudt, hoe haalbaar dit is en wat de eventuele (meer)kosten zijn. Mocht de haalbaarheid (en kosten) gunstig zijn, dan gaan we samen met verschillende afdelingen binnen Waternet op zoek naar een pilotlocatie om het circulaire ontwerp in de praktijk toe te passen.

Planning

In het najaar starten we dit onderzoek met een intern team binnen Waternet. Aan het eind van 2020 willen we de adviesnotitie hebben opgesteld. Begin 2021 willen we een beslissing voorleggen voor een pilot van het eerste circulaire ontwerp.

Interesse/kennis

Als je interesse hebt in dit onderwerp of er kennis van hebt, neem dan contact op met Enna Klaversma.

Projectupdate juli 2022

Dit onderzoek is afgerond en heeft niet geleid tot een totaalaanpak voor een circulair materiaal. Wel zijn er stappen gezet voor het reduceren van het materiaalgebruik bij gemalen, zie: https://www.linkedin.com/posts/oliviatraast_duurzaam-circulaireeconomie-activity-6902951301554991104-AVgL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web en: https://www.linkedin.com/posts/waternet_inkoop-techniek-duurzaamheid-activity-6942072039029530624-quwc?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Projectupdate juli 2021

In het voorjaar van 2021 heeft er een Winnovatie challenge gelopen: 'Hoe kunnen we kleine rioolgemalen renoveren met zo min mogelijk materiaalverlies?' De ingediende ideeën hebben voor nieuwe inzichten gezorgd die nu verder opgepakt moeten worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen