Decreasing greenhouse gas emissions from surface waters by climate-smart water management (DIGS)

Winnovatie Het Waterschapshuis 11-01-2021
0 reacties

Samenvatting

Projectleider

Tim Pelsma

Projectteam

Anne Marieke Motelica - Wagenaar, Moria Laura

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Samenvatting

Geef in ca. 5 zinnen een samenvatting van het project (probleem en oplossing)

Technische details

Geef in ca. 10 zinnen meer (technische) details over het project. Hoe werkt het?

Resultaat

Geef in ca. 5 zinnen aan wat het project oplevert (bijv. kosten/duurzaamheid)

Partners

Geef in enkele zinnen aan met welke (externe) partijen wordt samengewerkt

Planning

Geef in ca. 5 zinnen aan wat de globale planning van het project is. Welk onderdelen worden wanneer uitgevoerd?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen