Kroosbeheer: Haalbaarheidsstudie voor het tactisch en duurzaam afvangen van kroos

04-06-2021
0 reacties

Probleem: Kroos kan bijdragen aan een slechtere waterkwaliteit en maakt de leefomgeving minder aantrekkelijk. Het huidige kroosprotocol van Delfland schrijft voor kroos weg te halen wanneer er door kroos zuurstoftekort, stankoverlast of vissterfte ontstaat.

Projectleider

Fleur Holtrop

Projectteam

Fleur Holtrop

Externe partners

TAUW

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

De ecologie van het water en de belevingswaarde is dan al aangetast.

Doel
Doel is de kroosproblematiek dichter bij de bron aanpakken: verwijderen op de plek waar het ontstaat of zich verzamelt. Delfland is daarom op zoek naar combinaties van geschikte locaties in het watersysteem en praktisch toepasbare en innovatieve methoden om kroos snel en met weinig inspanning af te kunnen vangen en af te kunnen voeren.

Doorlopen stappen

De studie heeft zich gericht op afvanglocaties, afvangmethodes en afvoertechnieken, bijvoorbeeld via het riool. De nadruk lag op het vinden van een duurzame en robuuste methode/techniek voor tactisch kroosbeheer in Delfland.

Eindresultaat

De studie is medio 2020 afgerond met een beschrijving van geschikte locaties en innovatieve methoden voor afvang en afvoer. Een drietal combinaties van locatie en methode is in meer detail uitgewerkt. Deze studie maakte onderdeel uit van een breder onderzoek naar de effecten van kroos. Uit dit onderzoek blijkt er door kroos in Kaderrichtlijn Water (KRW)-wateren nauwelijks schade ontstaat aan de ecologie. Kroos blijkt met name een probleem op de kleinere, meer geïsoleerde overige wateren. De resultaten worden meegenomen in de maatregelen in KRW-wateren (Stroomgebiedbeheerplan 3) en in gesprekken met gemeenten over het beheer van overige water.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen