Demo medicijnrestenverwijdering met Ozon en Pacas

16-11-2020
0 reacties

Minder medicijnresten (microverontreinigingen) in het effluent, leidt tot een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is gunstig voor de ecologie, en voor de productie van drinkwater (vanuit de Maas).

Projectleider

Jantien de Jong

Projectteam

Jantien de Jong

Externe partners

Stowa

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Minder medicijnresten (microverontreinigingen) in het effluent, leidt tot een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is gunstig voor de ecologie, en voor de productie van drinkwater (vanuit de Maas).

Verwijdering van medicijnresten - of beter gezegd microverontreinigingen - staat in Nederland volop in de belangstelling, maar wordt nog niet op full scale toegepast. De demo installatie op zuivering in  Dinther biedt de mogelijkheden om op grote schaal (demo) ervaring op te doen met 2 technieken Pacas en Ozon en met de combinatie van beide technieken.

Full scale pacas en demo ozon
De zuivering in Dinther heeft een capaciteit van 270.000 ie en bestaat uit 2 identieke, parallelle straten.

Er wordt een PACAS installatie gebouwd die poedervormig actief kool in het slib doseert aan beide straten. De PACAS installatie wordt daarmee direct als full scale uitgevoerd.

Tevens bouwen we een demo ozon-installatie, die minimaal 300 m3/h effluent kan nabehandelen. Dit is iets minder dan een kwart van het gemiddelde DWA debiet van de zuivering.

Er is een testprogramma opgesteld waarbij we met verschillende doseringen poederkool in combinatie met ozon behandeling gaan testen.

Resultaat
De testresultaten gaan inzicht geven in verwijderingsrendementen van verschillende componenten bij verschillende doseringen. Dit geldt voor beide technieken en voor de combinatie van technieken. Op basis van deze resultaten kan de meest geschikte techniek (of combinatie van technieken) gekozen worden, afhankelijk van onze ambitie en de reductieopgave.

Planning
Streven is om de PACAS installatie eind 2023 in bedrijf te nemen en de demo ozon vervolgens medio 2024. Na een onderzoeksperiode van 1 jaar willen we de installatie uitbreiden naar haar definitieve vorm.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen