Hergebruik actief kool voor verwijdering van microverontreinigingen

01-10-2020
0 reacties

Hergebruik van actief kool is in principe toepasbaar voor alle waterschappen en glastuinbouwbedrijven die microverontreinigingen willen verwijderen. De negatieve voetafdruk door het gebruik van actief kool voor de verwijdering van medicijnresten kan zo sterk worden gereduceerd.

Projectleider

Karin Bertens Zorzano

Projectteam

Rob van de Sande, Ruud Schemen, Karin Bertens Zorzano

Externe partners

AquaMinerals, Glastuinbouw Nederland, Dunea, KWR

Organisatie(s)

Aa en Maas
De Dommel
Rijnland

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Het verwijderen van organische microverontreinigingen (OMPs) uit (afval)water is steeds belangrijker. Uit huishoudelijk afvalwater worden steeds meer - al dan niet in de rioolwaterzuiveringsinrichting - medicijnresten verwijderd. Ook tuinbouwbedrijven moeten hun afvalwater vergaand zuiveren van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Verwijdering van organische microverontreinigingen uit water kan met verschillende technologieën. 

Aangetoond is dat verse (nog ongebruikte) actief kool hiervoor geschikt is. Verse actief kool uit steenkool is echter geen duurzame bron. Daarom onderzoeken wij in dit project of de toepassing van poeder actief kool, gebruikt bij de drinkwaterproductie, geschikt is voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater en afvalwater van de tuinbouw. Ook wordt onderzocht of poederkool, gebruikt in de productie van farmaceutische lactose, geschikt is voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater en afvalwater van de tuinbouw.

  • Dit project zal leiden tot het inzicht of her te gebruiken kool van de drinkwaterproductie of lactose productie geschikt is voor het verwijderen van organische microverontreinigingen uit afvalwater. Meer specifiek:
  • Inzicht in de beschikbare adsorptiecapaciteit van her te gebruiken poederkool voor organische microverontreinigingen in afvalwater.
  • Een vergelijk in adsorptie capaciteit, wijze van toepassen en milieu-impact tussen hergebruikte kool en verse kool.
  • Informatie over de geschiktheid voor verwijdering van (resten van) geneesmiddelen en/of gewasbeschermingsmiddelen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen