Methode om koolstof emissiereductie te berekenen

Winnovatie Het Waterschapshuis 24-09-2020
0 reacties

Door een rekenmethodiek te ontwikkelen die de koolstof emissiereductie in beeld brengt die ontstaat als landbouwgrond naar natuurgebied wordt omgezet, kan hier een financiële waarde aan worden toegekend.

Projectleider

Frank Bouwens

Projectteam

Frank Bouwens

Externe partners

The weather makers

Organisatie(s)

Aa en Maas

Thema

Biodiversiteit
Klimaatadaptatie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

We werken aan een rekenmethodiek die de koolstof emissiereductie in beeld brengt die ontstaat als landbouwgebied wordt omgezet naar natuurgebied. Deze reductie willen we financiële waarde toekennen in de vorm van een certificaat (vertegenwoordigd één ton CO2-equivalent). Marktpartijen die willen investeren in het klimaat/hun duurzaamheidsdoelstellingen willen halen, kunnen deze certificaten op de Nationale Koolstofmarkt kopen. Zo wordt het omzetten van landbouwgrond naar natuurgebied beter financieel haalbaar. 

Ambitie in 2021
Accreditatie van de methode om koolstof emissiereductie te kunnen meten zodat de financiële drempel voor het realiseren van natuurgebieden wordt verlaagd.

Locatie
Diezemonding/Henriëttewaard in ’s-Hertogenbosch. Maar de beoogde methodiek is generiek en kan ook op andere locaties worden toegepast. Ook niet- waterorganisaties zouden hier gebruik van kunnen maken; alle instanties die landbouwgrond willen omzetten naar natuur en voor de daaraan gekoppelde afwaardering van de grond op zoek zijn naar financiering.

 Aanspreekpunt van Aa en Maas  in dit traject is Pieter van Hout, stakeholder Manager bij de The Weathermakers.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen