Waterfabrieken gaan afvalwater opwerken tot herbruikbaar water

01-07-2020
0 reacties

De Nederlandse waterschappen beschouwen het door hen gezuiverde rioolwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen én schoon water.

Projectleider

Ferdinand Kiestra

Projectteam

Ferdinand Kiestra

Externe partners

Energie- en Grondstoffenfabriek, Evides Industriewater, Brabant Water, Unie van WaterschappenVewin, Provincie Zuid-Holland, Ministerie I&W

Organisatie(s)

Aa en Maas
Delfland
Hollands Noorderkwartier
Scheldestromen

Bedrijfsfunctie

Drinkwaterbeheer
Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Door het gezuiverde water in Waterfabrieken op te werken tot een hogere kwaliteit, kan het worden toegepast in bijvoorbeeld de landbouw en industrie. Zij hoeven dan geen schaars grondwater meer op te pompen.

In grote delen van Nederland is de toenemende droogte en verzilting een serieus probleem voor natuur en landbouw. Innovaties zijn hard nodig om ons zoete water zo goed mogelijk te gebruiken en geen druppel te verspillen.

De werkgroep Waterfabriek is een initiatief van de Energie- en Grondstoffenfabriek, een samenwerkingsverband van alle 21 Nederlandse waterschappen voor het winnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater. In deze werkgroep van waterschappen en twee drinkwaterbedrijven wordt nu onderzocht hoe het afvalwater zélf kan worden opgewerkt tot een waardevolle grondstof. Het gezuiverde afvalwater (effluent), dat nu nog wordt geloosd in onze beken en rivieren, kan dan vanuit een Waterfabriek rechtstreeks worden geleverd aan specifieke afnemers, zoals de landbouw en industrie. Er komen landelijk immers steeds meer beperkingen voor het onttrekken van grondwater, om verdroging tegen te gaan. Kwalitatief hoogwaardig gezuiverd afvalwater kan een goed alternatief zijn.

Omdat de kwaliteit van ons effluent al behoorlijk hoog is, én omdat de waterschappen toch al aan de vooravond staan van nieuwe, grote investeringen op de rioolwaterzuiveringen, liggen hier beslist kansen voor een bredere toepassing van het water. Denk bijvoorbeeld aan het schoonspuiten van bedrijfshallen, of vrachtwagens. De werkgroep Waterfabriek heeft inmiddels alle kansen in kaart gebracht. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt: landbouw open teelt, glastuinbouw, industrie drinkwaterkwaliteit en industrie ultra pure waterkwaliteit. Deze scenario’s blijken qua kwaliteit én kosten kansrijker dan lang werd aangenomen.

Meer over de Waterfabriek lees je hier

Projectupdate juli 2020

Momenteel (juli 2020) worden, samen met Brabant Water, twee cases verkend in ons beheergebied:

- levering van effluent RWZI Asten voor bedrijventerrein BZOB, aangevuld met eventuele bedrijven die langs het leidingtracé liggen. Totaalvolume circa 1 miljoen m3/jaar

- levering van effluent RWZI Oijen voor bedrijventerreinen in Oss. Dat effluent zou dan opgewerkt kunnen worden met de uit-bedrijf-genomen drinkwaterproductielocatie in Macharen. Totaalvolume ook ca. 1 miljoen m3/jaar.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen