Meanderende Maas

Winnovatie Het Waterschapshuis 26-09-2019
0 reacties

Unieke samenwerking voor een veilige, mooie en economisch sterke Maas tussen Ravenstein en Lith Door de klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog.

Projectleider

Angela van den Elshout

Projectteam

Angela van den Elshout

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Klimaatadaptatie
Waterveiligheid

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Om overstromingen te voorkomen, wordt de ruim 26 km lange dijk tussen Ravenstein en Lith verbeterd, krijgt de rivier meer ruimte en zijn er kansen voor gebiedsontwikkeling. Veiligheid voor de 270.000 omwonenden staat op een, maar de tien partners in het project Meanderende Maas willen méér. Een unieke, integrale aanpak maakt het gebied straks niet alleen veiliger, maar ook mooier en economisch sterker.

Tien partners werken toe naar een breed pakket aan maatregelen

Het project Meanderende Maas is het eerste project dat zowel onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) valt.

Uniek aan dit project is de samenwerking, zowel tussen de tien projectpartners als met de omgeving. Waterschap Aa en Maas, de Provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, het ministerie van IenW én Rijkswaterstaat zijn samen opdrachtgever. Samen met hun Gelderse partners (provincie Gelderland, gemeenten Wijchen en West Maas en Waal waterschap Rivierenland) en Natuurmonumenten nemen zij de besluiten.

De tien samenwerkingspartners werken toe naar één pakket maatregelen, bestaande uit dijkversterking, rivierverruiming én gebiedsontwikkeling. Het resultaat is straks een sterkere dijk, ruimte voor de rivier, betere waterkwaliteit (KRW), nieuwe natuur, een impuls voor recreatie en kansen voor duurzaamheid. Zo onderzoeken we mogelijkheden voor duurzame energie en kijken we hoe we slim om kunnen gaan met grondstromen.

Naar verwachting is eind 2019 het voorkeursalternatief klaar. Op hoofdlijnen wordt dit plan verder onderzocht en uitgewerkt, naar verwachting tot en met 2021. De maatregelen worden uitgevoerd tussen 2023 en 2028.

Meer weten? Kijk op www.meanderendemaas.nlOp 11 juni 2018 bezocht minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het gebied

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen