Duurzame innovaties bij zonneweide zuivering Vinkel

29-09-2020
0 reacties

Waterschap Aa en Maas legt zonneweides aan op lege plekken op rioolwaterzuiveringen. Op de zonneweide in Vinkel plaatsen we in 2021 verschillende proefopstellingen. Hiermee doen we ervaring en kennis op om onze zonneweides te optimaliseren.

Projectleider

Petra van Zanten-Bakker

Projectteam

Petra van Zanten-Bakker

Externe partners

Volta Solar, TU Eindhoven

Organisatie(s)

Aa en Maas

Thema

Energietransitie
Klimaatadaptatie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Type en opstelling zonnepanelen

 • In juli is de eerste proefopstelling geplaatst met zonnepanelen die meedraaien van de zon. De zonnepanelen hebben hiervoor een ingebouwd zon-trackingsysteem.
 • Bij alle proefopstellingen maken we gebruik van zogenaamde bi-facial panelen. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen. Zo ontstaat er meer begroeiing onder de panelen. Het zonlicht dat vanaf de bodem terugkaatst, wordt ook omgezet in stroom.
 • Bij een deel van de vaste zonnepanelen vangen we regenwater op, waarmee we de panelen kunnen reinigen en koelen. We willen ook warmte van de panelen onttrekken en deze opslaan voor andere toepassingen.
 • Alle zonnepanelen worden geplaatst in oost-west-opstelling.

Welke onderzoeken vinden plaats?

 • We verzamelen data over het verschil in energieopbrengst tussen de:
  • vaste en draaiende panelen. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de terugverdientijd van de draaiende panelen?
  • vaste zonnepanelen die gereinigd en gekoeld worden met regenwater en de vaste panelen waar dit niet gebeurt.
 • We monitoren hoe de draaiende panelen in de praktijk functioneren qua techniek, onderhoud, storingsgevoeligheid etc.
 • We monitoren het eventuele verschil in begroeiing onder de vaste en draaiende panelen.
 • TU Eindhoven onderzoekt samen met aannemer Volta Solar of onder de panelen warmteopvang mogelijk is.

Op de foto zie je het trackingsysteem, waarmee de panelen meedraaien met de zon.

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen