24/7 Waterbeeld

Winnovatie Het Waterschapshuis 17-08-2021
0 reacties

Het 24/7 beschikbaar stellen van een actueel, gebiedsdekkend waterbeeld. Met behulp van data uit diverse systemen zoals Z-Info, 3DI, keringen wordt met behulp van Splunk inzichten gecreëerd, die met Arcgispro beschikbaar worden gesteld t.b.v. CBO en PA beheer.

Projectleider

Theo Mosch

Projectteam

Theo Mosch

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Het 24/7 beschikbaar stellen van een actueel, gebiedsdekkend waterbeeld. Met behulp van data uit diverse systemen zoals Z-Info, 3DI, keringen wordt met behulp van Splunk inzichten gecreëerd, die met Arcgispro beschikbaar worden gesteld t.b.v. CBO en PA beheer. Hiermee wordt allerlei informatie gevisualiseerd, zoals peilinformatie, waterkwaliteit, energieverbruik, debieten, 3DI modelresultaten en voorspellingen. 24/7 de verwachte impact van extreme neerslag of droogte in beeld brengen en daarmee een actueel waterbeeld beschikbaar stellen aan burgers, bedrijven en andere overheden (gemeente, provincie, Rijk).

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen