Water passerende baggertegel

Winnovatie Het Waterschapshuis 01-10-2020
0 reacties

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een samenwerking gestart met start-up Waterweg om een verbeterde waterpasserende baggertegel te ontwikkelen. Een tegel gemaakt van een reststroom, met een ontwerp dat bijdraagt aan een klimaatbestendige stad. Circulair en klimaatadaptief!

Projectleider

Joeri Schenk

Projectteam

Joeri Schenk

Organisatie(s)

Delfland
Schieland en de Krimpenerwaard

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer
Wegennetbeheer

Thema

Circulaire economie
Klimaatadaptatie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een samenwerking gestart met start-up Waterweg om een verbeterde waterpasserende baggertegel te ontwikkelen. Een tegel gemaakt van een reststroom, met een ontwerp dat bijdraagt aan een klimaatbestendige stad. Circulair en klimaatadaptief!

Op 22 juni 2018 won de start-up Waterweg met hun idee voor tegels uit bagger de BlueCity Circular Challenge. Vervolgens wonnen ze met hun idee ook nog een geldbedrag bij de Circulaire Innovatie Challenge van de Unie van Waterschappen. In 2019 heeft Waterweg in samenwerking met Delfland een eerste, kleinschalige productielijn ontwikkeld die baggerspecie kan verwerken tot tegels. Hiermee hebben is aangetoond dat bagger kan worden gebruikt als grondstof voor een hoogwaardig product. De tegel is getest op de Waterstraat van de Green Village in Delft tussen andere innovatieve en concrete oplossingen voor klimaatadaptatie.  

In dit nieuwe pilotproject gaan we op zoek naar een duurzamer receptuur en onderzoeken we het gebruik van geopolymeren als binder in de tegel, in plaats van de cement. Hiermee hopen we een verbeterde tegel in samenstelling en prestaties te ontwikkelen. HHSK gaat samen met de startup Waterweg op zoek naar andere afvalstromen die kunnen fungeren als binder voor de tegels van bagger. Voor het produceren van deze waterpasserende tegels worden de reststromen die vrijkomen bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gebruikt. De waterpasserende tegel van bagger wordt zo een oplossing voor meerdere reststromen van de waterschappen. 

In deze pilot is het streven een stuk bestrating op te leveren op een geschikte locatie. Deze locatie kan een voorbeeldlocatie worden van een inspirerende samenwerking op weg naar de circulaire economie. De oplevering en afsluitende presentatie staan gepland voor de eerste helft van 2021.

Het maken van de tegel is een eerste product van bagger. De ambitie is om in de toekomst meer producten van bagger te kunnen produceren, denk bijvoorbeeld aan gevelbekleding of straatmeubilair van bagger. Het streven is een duurzame en hoogwaardige toepassing van bagger in Nederland.

Voor meer info bekijk deze filmpjes eens;
https://www.youtube.com/watch?v=rdi61sDW4Pc 
https://www.youtube.com/watch?v=sNoSlI7IX_4 

Projectupdate februari 2021

Waterweg is bezig met onderzoek naar een duurzame binder voor haar baggerspecie. Daarvoor kijken ze naar de reststromen die bij HHSK vrijkomen. Er zijn verschillende opties die als binder toegepast kunnen worden in de baggertegel, zowel plantaardige materialen, als reststromen uit AWZI en afvalverbranding. Zo wordt de waterpasserende tegel 100% van afvalstromen gemaakt. 

Van het voorjaar willen we het effect van de binders op de tegel gaan testen. Het idee is om aan het eind van de zomer een voetpad of de parkeerplaatsen achter het hoofdkantoor van HHSK als pilot locatie te bestraten me de nieuwe baggertegels.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen