Energie- en Grondstoffenfabriek Echten: Groen gas, CO2 afvangen en Aquathermie

Winnovatie Het Waterschapshuis 15-07-2021
0 reacties

Groen gas, CO2 afvang en Aquathermie De herbouw van de installatie voor slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt gefaseerd uitgevoerd volgens de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’.

Projectleider

Melanie Kuiper

Projectteam

Melanie Kuiper

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Asset management
Circulaire economie
Energietransitie
Klimaatadaptatie

Technologie

Aquathermie
Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Groen gas, CO2 afvang en Aquathermie
De herbouw van de installatie voor slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt gefaseerd uitgevoerd volgens de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’. In deze variant wordt groengas geproduceerd en we hergebruiken de warmte van het gezuiverde afvalwater. In een later stadium vangen we CO2 af dat bij de productie van dit groene gas vrijkomt. Dit besluit nam het waterschapsbestuur in zijn vergadering op 26 mei 2020.

De installatie voor de slibverwerking werd begin 2019 uit bedrijf genomen, omdat onder andere niet meer werd voldaan aan de eisen die gelden voor veiligheid. Daarnaast speelden de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het goed kunnen onderhouden een rol.

Het alternatief ‘Echten Groengas+ en Circulair’ heeft van de  uitgewerkte varianten de voorkeur omdat:

  • het bijdraagt aan duurzaamheid en circulariteit: het geproduceerde Groengas kan als hernieuwbare brandstof worden ingezet, en de bij de productie opgevangen CO2 kan als bijproduct worden afgezet;
  • dit duurzame alternatief bijdraagt aan het vastgestelde Nederlandse klimaatakkoord waarin staat dat er een reductie behaald is van broeikasgassen van 49% in 2030;
  • deze variant voldoet aan alle eisen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid die ook gelden voor de slibverwerking op de andere locaties van WDOD

Kosten en planning
De investeringskosten voor uitvoering van de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’ bedragen 36,5 miljoen euro. Naar verwachting kan dit project in 2024 worden opgeleverd

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen