NL Veranderdetectie

Martijn van Berkel 16-07-2020
0 reacties

Het rondrijden als een cowboy om het gebied te handhaven is niet meer van deze tijd. Maar het is wel de opgave van de waterschappen om controle en toezicht te houden op de waterlopen en waterkeringen in Nederland. Waarom zouden we satellieten en artificiële intelligentie ons niet laten helpen?

Projectleider

Martijn van Berkel

Projectteam

Martijn van Berkel

Externe partners

Rijkswaterstaat, Netherlands Space Office, STOWA

Organisatie(s)

Aa en Maas
Brabantse Delta
De Dommel
Delfland
De Stichtse Rijnlanden
Drents Overijsselse Delta
Hollandse Delta
Hollands Noorderkwartier
Hunze en Aa's
Limburg
Noorderzijlvest
Rijn en IJssel
Rijnland
Rivierenland
Scheldestromen
Schieland en de Krimpenerwaard
Vallei en Veluwe
Vechtstromen
Zuiderzeeland
Wetterskip Fryslân
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water

Technologie

Drones en satellieten
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Veranderingen ín de waterloop, veranderingen van de waterloop en veranderingen in de omgeving detecteren: in de toekomst laten we dit graag over aan een systeem met een zelflerend algoritme. Toezichthouders en handhavers kunnen dan in het veld nog gerichter, effectiever en efficiënter werken en bovendien milieuschade voorkomen.

Belang
Het belang van snelle en nauwkeurige veranderdetectie is groot. Als de waterhuishoudkundige inrichting en infrastructuur niet goed geregistreerd zijn functioneert het waterbeheer niet optimaal. En gebruikers van de beheerregisters kunnen op basis van onjuiste informatie verkeerde beslissingen nemen.

Oproep: denk mee!
Samen met Stowa/SAT-WATER, Rijkswaterstaat en het Netherlands Space Office dagen we ondernemers uit om nieuwe informatieproducten te ontwikkelen waarmee we deze revolutionaire stap in handhaving kunnen zetten. Hierbij staat het gebruik van satellietdata centraal.

Projectupdate september 2021

op 9 september 2021 neemt het gecombineerd UO van Het Waterschapshuis een besluit om te starten met de voorbereidende werkzaamheden (businesscase, governance en dergelijke, om na de afronding van de tweede fase van de SBIR (maken van een werkend prototype) ook zo snel mogelijk tot aanbesteding van deze landelijk informatiedienst te komen

Projectupdate september 2020

Donderdag 24 september hebben we de 22 inschrijvingen beoordeeld en 4 partijen geselecteerd voor fase 1. Binnenkort kunnen we de namen van deze 4 partijen bekend maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen