Drones - Onderzoek naar de inzet van drones bij operationele werkzaamheden van Delfland

09-07-2021
0 reacties

Probleem Waterbeheer kent veel arbeidsintensieve werkzaamheden die in potentie eenvoudiger, sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Eén van de opties voor efficiëntere uitvoering van taken is de inzet van drones.

Projectleider

Joost Hooimeijer

Projectteam

Joost Hooimeijer

Externe partners

Skytools, Airhub

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Bedrijfsondersteuning

Thema

Asset management
Digitale transformatie

Technologie

Drones en satellieten

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Probleem
Waterbeheer kent veel arbeidsintensieve werkzaamheden die in potentie eenvoudiger, sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Eén van de opties voor efficiëntere uitvoering van taken is de inzet van drones. Delfland had niet de beschikking over een eigen drone en geen bevoegde medewerkers om een drone te besturen.

Doel
Het doel van deze pilot is om met een drone in eigen beheer en door als dronepiloot opgeleide Delflandse medewerkers een drone in te zetten voor drie toepassingen:

  1. Dijkinspecties (Nestinventarisaties, NWO’s);
  2. GPS-metingen (Keurtoezicht/gegevensbeheer);
  3. Toezicht en opsporing (lozingen).


Stand van zaken
In 2019 zijn twee medewerkers van Delfland opgeleid tot gecertificeerd dronepiloot, is een drone aangeschaft en zijn allerlei randvoorwaarden geregeld. In 2020 is onder de (vlieg)vergunning van een derde partij een start gemaakt met operationele activiteiten waaronder het opmeten van gegraven compensatiewater bij aanleg van de Blankenburgverbinding, een introductiefilmpje voor Ernst’s Onderwaterwereld, dijkinspecties en nestinventarisaties en ondersteuning van de vaarploeg bij nautisch toezicht.

Met de opgedane ervaring bij deze activiteiten kan Delfland nu beter inschatten welke werkzaamheden effectief met drones kunnen worden uitgevoerd. Inzicht in de (on)mogelijkheden van dataverwerking en data-interpretatie is hier een essentieel onderdeel van. In 2020 heeft Delfland een handboek opgesteld op basis waarvan inmiddels een ontheffing is verleend. Met deze ontheffing mag Delfland, met in achtneming van de voorwaarden zelfstandig vluchten uit voeren.

In 2021 wordt de koers bepaald over de inzet van drones bij de taakuitvoering van Delfland.

(Potentiële) impact
Arbeidsintensieve werkzaamheden kunnen deels of volledig worden overgenomen door drones waardoor arbeidsuren kunnen worden bespaard. Ook leveren drones naar verwachting kwalitatief betere inventarisaties op. Daarnaast kunnen drones makkelijker en efficiënter informatie verzamelen op moeilijk bereikbare plekken. Ook zijn drones in potentie geschikt om in te zetten bij calamiteiten. Als bijvangst kunnen dronebeelden ook worden ingezet in de communicatie en zo bijdragen aan waterbewustzijn.

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen